/

Du är här:

Publicerad:

Elnätsarbete i Riekkola

Vattenfall Services Nordic AB kommer på uppdrag av av Vattenfall Eldistribution AB att förstärka elnätet i Riekkola. Detta utförs för att klara morgondagens leveranskrav.

Luftledningar byts ut mot markkabel, transformatorstationer byts ut och förstärks. Schaktjobb kommer att påbörjas den 10/6 och planeras pågå till slutet av Augusti.

På vissa sträckor kommer träd att avverkas för att göra plats åt nya kabelstråk.

Tunga maskiner kommer att arbeta i området vilket gör att vissa mindre vägar kan komma behöva stängas delvis eller helt under arbetets gång.

Tetoa suomeksi

Vattenfall Eldistribution AB antaa Vattenfall Services Nordic AB:lle tehtäväksi vahvistaa Riekolan sähköverkkoa. Tämä tehdään tulevaisuuden toimitusvaatimusten täyttämiseksi.

Ilmajohdot korvataan maakaapeleilla, muuntaja-asemat vaihdetaan ja vahvistetaan. Kaivaustyöt aloitetaan10.6. ja niiden on suunniteltu kestävän elokuun loppuun.

Joillakin osuuksilla puita kaadetaan uusien kaapelireittien tieltä.

Alueella on käytössä raskasta kalustoa, joten joitakin pienempiä teitä voidaan joutua sulkemaan joko osittain tai kokonaan töiden ajaksi.

Kontakt: Vattenfall Services Nordic AB
www.vattenfall.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: