Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivningen kan ge dig praktiska råd kring hur du kan gå tillväga för att lösa din skuldsituation.

Budget- och skuldrådgivningen är kostnadsfri och personerna du träffar har tystnadsplikt. Budget- och skuldrådgivningen kan hjälpa till med följande:

  • Göra upp en budget för ditt hushåll
  • Ge råd kring hur din ekonomi behöver förändras
  • Ge förslag på hur du kan förhindra att du hamnar i en ohållbar skuldsituation
  • Ge råd utifrån dina skulder
  • Ge förslag för att undvika att situationen förvärras
  • Kontakta de som har fodringar på dig, till exempel inkassobolag och Kronofogden
  • Ge information kring hur en skuldsanering går till
  • Ge råd och stöd före och under skuldsaneringsprocessen

Skuldsanering

Om du har haft problem med skulder under en längre tid kan du ha rätt till skuldsanering. Det innebär att du helt eller delvis slipper betala dina skulder.

Skuldsanering innebär att du lever på existensminimum. Du får en betalningsplan som du ska följa. Alla pengar över existensminimum går till att betala av dina skulder. Vanligtvis är perioden fem år och därefter är du skuldfri.

Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden. Om du behöver hjälp med att fylla i ansökningsblanketten kan du kontakta budget- och skuldrådgivningen. 

Om du inte uppfyller kraven för skuldsanering kan du få hjälp att räkna fram ett betalningsförslag och hjälp med att kontakta alla fordringsägare.