/

Du är här:

Akuutti avuntarve

Ota yhteyttä sosiaalipäivystykseen, jos sinulla on virka-ajan ulkopuolella kiireistä apua vaativa ongelma, joka ei voi odottaa sosiaalitoimen normaaleihin aukioloaikoihin.

Sosiaalipäivystykseen voit ottaa yhteyttä esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

  • epäilet, että lapsi tai nuori on vaarassa, voi huonosti
  • olet joutunut väkivallan kohteeksi ja tarvitset neuvoja ja tukea tai suojattua asumista
  • sinulla on päihderiippuvuusongelma tai olet päihderiippuvaisen omainen
  • sinulla on akuutti tuetun asumisen tarve
  • sinulla on akuutti taloudellisen tuen tarve

Sosiaalitoimi hoitaa kiireisiä asioita toimistoaikaan maanantaista perjantaihin, puhelin: 0922-260 00. Muina aikoina, iltaisin, viikonloppuisin ja öisin, toimii sosiaalipäivystys, johon voit ottaa yhteyttä Norrbottenin poliisin kautta, puhelin 114 14.

Ulkomailta soittaessasi numero on +46 77 11414 00. Poliisi vastaa ja pyydät, että sinut yhdistetään sosiaalipäivystykseen.

Akuutissa hengenvaaratilanteessa, soita 112.

Senast uppdaterad: