/

Du är här:

Maksullinen esikoulutoiminta

Syksystä 2019 alkaen on jokaisen, joka haluaa paikan lapselleen esikoulussa tai vapaa-ajan toiminnassa, maksettava kuukausimaksu.

Maksu perustuu lapsen oleskeluaikaan sekä talouden kokonaiskuukausituloihin ennen verotusta.

Mitä ehdotus tarkoittaa?

Jokainen talous maksaa maksun lapsistaan esikoulussa ja vapaa-ajan toiminnassa. Maksu perustuu talouden yhteisiin kuukausituloihin, lapsen oleskeluaikaan ja lasten lukumäärään per talous.

Mitä suuremmat tulot sitä suurempi voi maksu olla, mutta vain tiettyyn tulorajaan asti. Näin ollen maksulle tulee yläraja siitä kuinka suuren maksun maksat, niin kutsuttu maxtaksa eli korkein maksu. Yhteenlasketusta kuukausitulosta tehdään 10 000 kruunun perusvähennys ennen varsinaisen maksun määräämistä.

Esikoulu

Maksuun vaikuttaa onko lapsellasi kokoaika- vai osa-aikapaikka:

Kokoaikamaksu

Kokoaikamaksu koskee lasta, joka on esikoulussa enemmän kuin 25 tuntia viikossa.

 • Lapsi 1 (nuorin lapsi): 3 % tuloista, enintään 1425 kruunua/kuukausi
 • Lapsi 2: 2 % tuloista, enintään 950 kruunua/ kuukausi
 • Lapsi 3: 1 % tuloista, enintään 475 kruunua/kuukausi
 • Lapsi 4 ja sitä seuraavat: ei maksua

Osa-aikamaksu 1

Osa-aikamaksu 1 koskee lasta, joka on 15-25 tuntia viikossa esikoulussa.

 • Lapsi 1 (nuorin lapsi): 1,5 % tuloista, enintään 713 kruunua/kuukausi
 • Lapsi 2: 1 % tuloista, enintään 475 kruunua/kuukausi
 • Lapsi 3: 0,5 % tuloista, enintään 238 kruunua/kuukausi
 • Lapsi 4 ja sitä seuraavat: ei maksua

Osa-aikamaksu 2

Osa-aikamaksu 2 koskee lasta, joka on enintään 15 tuntia viikossa esikoulussa.

 • Lapsi 1 (nuorin lapsi): 1 % av tuloista, enintään 475 kruunua/kuukausi
 • Lapsi 2: 0,65 % tuloista, enintään 317 kruunua/kuukausi
 • Lapsi 3: 0,35 % tuloista, enintään 158 kruunua/kuukausi
 • Lapsi 4 ja sitä seuraavat: ei maksu

Yleinen esikoulu on maksuton

3-5-vuotiaat lapset saavat lukukausien aikana käydä maksutonta esikoulua 15 tuntia viikossa. Jos lapsi on enemmän kuin 15 tuntia esikoulussa, maksu pienenee 30 prosentilla.

Astrid ja Peter asuvat yhdessä ja heillä kaksi yhteistä lasta, jotka käyvät esikoulua. Toinen lapsista on 2-vuotias ja toinen 4-vuotias. Astridin ja Peterin yhteiset bruttotulot ovat 45 000 kruunua kuukaudessa. Molemmilla lapsilla on kokoaikapaikka, toisin sanoen enemmän kuin 25 tuntia viikossa.

Maksuun vaikuttavat tulot

45 000 kr – 10 000 kr (perusvähennys) = 35 000 kr

Maksu ensimmäisestä lapsesta

35 000 kr x 0,03 = 1 050 kr

Maksu toisesta lapsesta

(35 000 kr x 0,02) - 30 % = 490 kr

Kuukausimaksu molemmista lapsista on 1 540 kr.

Mikael on yksinhuoltaja ja hänellä on kaksi lasta jotka käyvät esikoulua . Toinen lapsista on 1-vuotias ja toinen 3-vuotias. Mikaelin bruttotulot ovat 22 000 kruunua kuukaudessa. Molemmilla lapsilla on kokoaikapaikka, eli enemmän kuin 25 tuntia viikossa.

Maksuun vaikuttavat tulot

22 000 kr – 10 000 kr (perusvähennys) = 12 000 kr

Maksu ensimmäisestä lapsesta

12 000 kr x 0,03 = 360 kr

Maksu toisesta lapsesta

(12 000 kr x 0,02) - 30 % = 168 kr

Kuukausimaksu molemmista lapsista 528 kr.

Vapaa-ajan toiminta

Maksu koskee lasta, joka on vapaa-ajan toiminnassa

 • Lapsi 1 (nuorin lapsi): 2 % tuloista, enintään 950 kruunua/kuukausi
 • Lapsi 2: 1 % tuloista, enintään 475 kruunua/kuukausi
 • Lapsi 3: 1 % tuloista, enintään 475 kruunua/kuukausi
 • Lapsi 4 ja sitä seuraavat: ei maksu

Bertil ja Sara asuvat yhdessä ja heillä on yksi yhteinen lapsi, joka on vapaa-ajan toiminnassa. Bertilin ja Saran yhteiset bruttotulot kuukaudessa ovat 65 000 kruunua.

Maksuun vaikuttavat tulot

65 000 kr – 10 000 kr (perusvähennys) = 55 000 kr

Maksu lapsesta

55 000 kr x 0,02 = 1 100 kr.

Heidän taloutensa maksaa siten maxtaksan eli korkeimman maksun 950 kruunua kuukaudessa.

Senast uppdaterad: