/

Du är här:

Tietoa koronaviruksesta

Haaparannan kaupunki seuraa tilanteen kehitystä, pitää yhteyttä vastuullisiin viranomaisiin ja noudattaa näiden suosituksia. Päivitämme tietoa jatkuvasti.

2020-11-11

Tiukennetut yleiset ohjeet käyttöön Norrbottenissa

Kansanterveysviranomainen yhdessä muun muassa tartuntatautilääkärin ja Norrbottenin lääninhallituksen kanssa on päättänyt tiukennetuista yleisistä ohjeista. Tarkoituksena on entisestään vähentää tungosta ja ihmisten välistä kontaktia.

Tästä päivästä lähtien

Päätös tiukennetuista yleisistä ohjeista on astunut voimaan tänään 10. marraskuuta ja tiukennetut rajoitukset jatkuvat 8. joulukuuta asti, mutta ne voivat jatkua myös pitempään.

Kaikkia, jotka oleskelevat Norrbottenissa kehotetaan siksi:

 • Jos mahdollista, vältä kaikkea fyysistä kontaktia muihin kuin niihin, joiden kanssa asut. Tämä tarkoittaa muun muassa, että kaikkia kehotetaan luopumaan juhlien tai muiden sosiaalisten tapaamisten järjestämisestä tai sellaisiin osallistumisesta. Tulee myös välttää kaikenlaisia toimia, joita ei voi suorittaa ilman fyysistä kontaktia. Tämä koskee esimerkiksi urheilussa kamppailulajeja, sekä sellaista terveyden- tai kauneudenhoitoa, joka ei ole lääketieteellisiesti motivoitua.
 • Vältä oleskelua sisätiloissa, kuten kaupoissa, ostoskeskuksissa, museoissa, kirjastossa, uimahallissa ja kuntosalilla. Välttämättömät käynnit ruokatavarakaupoissa ja apteekeissa voidaan tehdä.
 • Älä osallistu esimerkiksi kokouksiin, konsertteihin, esityksiin, urheiluharjoituksiin, otteluihin ja kilpailuihin. Tämä ei kuitenkaan koske vuonna 2005 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ja nuorten urheiluharjoituksia.

Välttämättömät lähikontaktit, kuten esimerkiksi hoitokäynnit ja lääketieteelliset tutkimukset, eivät kuulu rajoitusten piiriin. On kuitenkin tärkeää huomioida, että henkilö, jolla on covid-19:ä muistuttavia oireita, pitää välttää kaikkia kontakteja toisiin.

Vältä tarpeettomia matkoja. Eri alueiden välillä tehdyt matkat voivat edistää taudin leviämistä, koska tällaisilla matkoilla tapaa useimmiten uusia henkilöitä, mikä synnyttää uusia tautiketjuja. Siksi tällaisista matkoista pitää luopua siinä määrin kuin se on mahdollista. Nämä ohjeet eivät kuitenkaan estä henkilöitä menemästä esimerkiksi töihin, opintoihin tai hoitoon, joka vaatii tulemista paikan päälle.

Tiukennetut yleiset ohjeet työpaikoille ja toimialoille

Tiistaina tehdyn päätöksen mukaan tiukennetut ohjeet koskevat myös työpaikkoja ja toimialoja, kuten kauppoja, kauppakeskuksia ja urheilukeskuksia.

Työnantajan pitää siksi ryhtyä toimenpiteisiin, jotta työntekijät voivat noudattaa yleisiä ohjeita. Tällaisia toimia voivat olla esimerkiksi kehottaminen työskentelemään kotoa käsin, mikäli mahdollista, ja että virkamatkat, konferenssit ja muut fyysiset tapaamiset siirretään tuonnemmaksi. Muut toimialat voivat minimoida asiakasmäärät niin, että sisätilaan ei tule liikaa asiakkaita samanaikaisesti. He voivat tehdä tämän esimerkiksi sopeuttamalla aukioloaikoja ja tarjoamalla digitaalisia vaihtoehtoja.

Vastuullisten viranomaisten nettisivut

Ohjeet perustuvat tartuntasuojalakiin, jonka mukaan jokaisella on velvollisuus tehdä voitavansa suojellakseen toisia covid-19 –tartunnalta.

Beslut om skärpta allmäna råd på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Folkmyndigheten förklarar vad de allmänna råden vid lokala utbrott innebär Länk till annan webbplats.

Koronapandemian vuoksi Norrbottenin alue (Region Norrbotten) ja Norrbottenin lääninhallitus kutsuvat viranomaisten yhteiseen lehdistötilaisuuteen tiistaina iltapäivällä kello 15.00.

Följ presskonferensen på Region Norrbottens webbplats Länk till annan webbplats.

2020-11-11

Tartuntojen hidastamiseen tähtäävät toimenpiteet

Ympäristön lisääntyvien koronatartuntojen vuoksi Haaparannan kaupunki on ryhtynyt rajoitustoimiin, jotka ovat voimassa toistaiseksi.

Kunta voi joutua jatkossa päättämään lisätoimenpiteistä. Listaa päivitetään tarpeen mukaan.

Ohjeet koskevat seuraavia kunnallisia aloja:

 • Korkea ikä on suurin riskitekijä sairastua vakavasti koronavirustautiin, ja meillä kaikilla on vastuu suojella ikääntyviä tartunnoilta. Viime keväänä kaikki maan hoito- ja hoivakodit olivat vierailukiellossa. Nyt Haaparannan kaupunki on päättänyt uudestaan kieltää omaisten vierailut hoito- ja hoivakoteihin sekä LSS-asuntoihin.
 • Sosiaali- ja hoivasektoreiden piiriin kuuluvia avoimia toimia suljetaan tai niitä rajoitetaan.
 • Koulussa ja esikoulussa pidettävät yhteiset juhlat on peruttu. Esikoulut viettävät Lucia-juhlaa osastoittain ilman vanhempia.
 • Esikoulut ja koulut toimivat jatkuvasti vähentääkseen tartuntojen leviämistä. Huoltajat saavat ajankohtaista tietoa Infomentorin välityksellä.
 • Kunta peruu yhteiset tapahtumat Tornion kanssa 19. marraskuuta asti.
 • Nuorisotalo Ungdomens hus toimii yli 18-vuotiaiden osalta toistaiseksi digitaalisesti.
 • Kirjasto suljetaan fyysisiltä vierailuilta. Kirjoja voi tilata puhelimitse tai digitaalisesti. Kirjojen luovutus tapahtuu koronavarmalla tavalla.
 • Kunnalliset urheilu- ja vapaa-ajantilat suljetaan muilta, paitsi lapsilta ja nuorilta, jotka ovat syntyneet vuonna 2005 tai sen jälkeen.
 • Kunnallisiin urheilu- ja vapaa-ajantiloihin ei oteta vastaan Haaparanta/Tornion alueen ulkopuolelta tulevien henkilöiden, ryhmien tai urheilujoukkueiden vierailuja iästä riippumatta.
 • Aspenin pukuhuoneet ja Urheilutalo ovat suljettuina 10. marraskuuta alkaen. Toimenpide on tilapäinen ja sillä halutaan helpottaa sosiaalista etäisyydenottoa. Niitä, jotka harjoittelevat urheilutiloissa, pyydetään tulemaan paikalle harjoitteluvaatteissa.
 • Kaupungintalo on avoinna, mutta vierailuja on rajoitettu.
 • Monet kunnalliset toimipaikat ovat vierailijoilta suljettuja, muun muassa lämpökeskus, kunnanvarasto, vesilaitos ja pelastuslaitos.
 • Ympäristö- ja terveydensuojeluvirasto peruu suunnitellut tarkastukset ja suosittelee, että virastoon ei tehdä fyysisiä asiakasvierailuja.
 • Kaikkien tulee välttää sisätiloja, joissa ihmisiä kokoontuu, esimerkiksi ostoskeskuksia ja kuntosaleja.
 • Fyysistä kontaktia pitää välttää muutoin kuin niiden kesken, jotka asuvat samassa taloudessa.

Löydät vastuullisten viranomaisten informaation viruksesta, tartuntojen leviämisestä ja pandemian käsittelystä osoitteesta krisinformation.se

Krisinformation finska / Kriisi-informaatio suomeksi

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/andra-sprakother-languages/fler-sprak/finska_corona Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens webbsida finska / Kansanterveysviraston nettisivu suomeksi

https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/information-pa-minoritetssprak/ Länk till annan webbplats.

Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Finska) / Tietoja uudesta koronaviruksesta ja covid- 19-taudista suomeksi

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/o/om-det-nya-coronaviruset-och-sjukdomen-covid-19-finska/ Länk till annan webbplats.

2020-11-10

Tartuntojen hidastamiseen tähtäävät toimenpiteet

Ympäristön lisääntyvien koronatartuntojen vuoksi Haaparannan kaupunki on ryhtynyt rajoitustoimiin, jotka ovat voimassa toistaiseksi.

Kunta voi joutua jatkossa päättämään lisätoimenpiteistä. Listaa päivitetään tarpeen mukaan.

Ohjeet koskevat seuraavia kunnallisia aloja:

2020-05-29

Jaksamme edelleen olla varovaisia!

Koronavirus on ollut keskuudessamme jo jonkin aikaa, mutta tilanne ei ole vielä ohi. Siksi on tärkeää, että jatkamme viranomaisten suositusten noudattamista. Tauti leviää niin sanottuna pisaratartuntana, eli ihmisten välisissä kontakteissa tai yskiessä ja aivastaessa.

Tässä viranomaisten suositukset

 • Pidä etäisyyttä toisiin ihmisiin sekä sisätiloissa että ulkona.
 • Pese kädet usein saippualla ja vedellä vähintään 20 sekunnin ajan.
 • Jää kotiin vaikka sinulla olisi vain vähäisiä vilustumisoireita.
 • Yski ja aivasta kyynärtaipeeseen.
 • Vältä koskettelemasta silmiä, nenää ja suuta.
 • Vältä matkustamista.
 • Älä vieraile yli 70-vuotaiden luona, jos se ei ole välttämätöntä. Pidä sen sijaan yhteyttä heidän kanssaan puhelimitse ja videoyhteyksin.
 • Vältä suuria kokoontumisia kuten juhlia, hautajaisia, ristiäisiä tai häitä.
 • Pidä etäisyyttä muihin kaupoissa ja ravintoloissa

2020-04-01

Närstan esikoulu muuttaa Elevenin esikouluun

Haaparannan kaupunki tekee koronapandemian vuoksi muutoksia esikoulutoimintaansa. Ensimmäisessä vaiheessa Närstan esikoulun lapset ja henkilökunta siirtyy Elevenin esikouluun maanantaista 6. huhtikuuta lähtien.

 • Osastot Regnbågen ja Kristallen yhdistetään ja ne toimivat Lingonet-tiloissa (Elevenin esikoulussa) yhdessä oman henkilökuntansa kanssa.
 • Osastot Månen ja Vintergatan yhdistetään ja ne toimivat osastolla Blåbäret (Elevenin esikoulu) yhdessä oman henkilökuntansa kanssa.

Ensisijainen syy päätökseen on toiminnan sujuvuuden, sekä pedagogiikan, siivous- että keittiöpalvelujen, varmistaminen. Ratkaisu on väliaikainen, mutta tässä vaiheessa ei vielä tiedetä, koska siirtyminen normaaliin päiväjärjestykseen on mahdollista.

 • Närstan esikoulun vanhemmat saavat yhteyden lastensa osastoille saman puhelinnumeron kautta kuin tähänkin saakka.
 • Lasten ajat jätetään tavalliseen tapaan Tieto Edu:un.

Tilanne saattaa muuttua ja kehotamme siitä syystä kaikkia vanhempia pysymään ajan tasalla lukemalla Infomentorissa ja täällä kotisivulla julkaistavaa tietoa.

2020-03-30

Päivähoito ja päivähoitomaksut

Olemme saaneet yhteydenottoja huoltajilta koskien päivähoitomaksujen suuruutta tilanteessa, jossa vanhemmat ovat pitäneet lapsiaan kotona.

Päivähoitomaksu perustuu vanhempien ilmoittamaan päivähototarpeen laajuuteen. Nykyisessä tilanteessa olemme havainneet, että lasten poissaolot ovat kasvaneet ja tilanne voi jatkua nykyisellään kesään saakka. Lapsilla, jotka eivät käytä päivähoitopaikkaa, on mahdolllisuus muuttaa ilmoitettu päivähoitotarve 15 tuntiin viikossa ja pitää päivähoitopaikkansa. Täten myös päivähoitomaksu on alhaisempi.

Ilmoittakaa meille sähköpostitse, jos haluatte vähentää tarvittavaa hoitoaikaa huhti- ja toukokuun ajalle. Viimeistään 3 huhtikuuta. christina.forare@haparanda.se tai eva.sipola@haparanda.se.

On tärkeää, että ilmoitatte hoitoajat ja mahdollisen poissolon Tieto Edu sovelluksessa.

2020-03-18. Päivitetty 2020-03-19

Ringlinjen ei aja yli rajan

Niin kauan kuin Suomi pitää rajansa kiinni, Ringlinjen ei liikennöi Rajalla På Gränsen-kauppakeskukseen Torniossa. Tämä astuu voimaan 19/3 2020 lähtien.

2020-03-18

Suomen rajaliikennettä aletaan rajoittaa torstaista 19.3. kello 00.00

Suomen rajaliikennettä aletaan rajoittaa torstaista 19.3. klo 00.00 alkaen Suomen hallituksen päätöksen mukaisesti. Rajanylityspaikkoja suljetaan koko Tornionlaaksossa. Muualta rajanylittäminen ei ole sallittua.

Edellä mainitut rajoitukset huomioon ottaen muistutetaan, että pohjoismaissakin matkustavalla henkilöllä on velvollisuus pitää mukanaan virallinen henkilöllisyystodistus tai passi.

Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu kaikilla rajoilla. Lisäksi välttämätön työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne voidaan sallia.

Lisätietoa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jos et löydä tarvitsemaasi tietoa voit olla yhteydessä Rajavartiolaitokseen puhelimitse +358 50 597 2255. Numero on käytössä klo 7-17 välisenä aikana toistaiseksi.

Suomen rajaviranomaiset sallivat sisärajoilla eli Suomen ja toisen Schengen-valtion välisessä liikenteessä. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2020-03-17

Lukio ja aikuiskoulutus siirtyvät etäopetukseen 19/3 lähtien

 • Lukio on avoinna oppilaille 18/3 oppimateriaalien ja välineiden hakua varten. Samalla voimme tarkistaa, että oppilaat hallitsevat etäopetustekniikan käytön. Kaikkia terveitä oppilaita kehoitetaan tulemaan lukioon kello 8.10.
 • Järjestämme vaihtoehtoisia ratkaisuja oppilaille, joilla ei ole Internetyhteyttä.
 • Opettajat työskentelevät lukiolla työtehtävinään opetuksen suunnittelu, arviointi ja oppimisen tuki. Oppilaat voivat ottaa yhteyttä opettajaansa saadakseen apua koulutehtävissään. Myös luokanvalvoja ja oppilashuolto ovat tavoitettavissa.
 • On erittäin tärkeää, että huoltajat ja oppilaat kantavat suuren vastuun sekä opinnoista että sosiaalisten kontaktien vähentämisestä. Etäopetukseen siirtymisen tarkoitus on nimenomaan tartuntojen ehkäiseminen.

2020-03-16

Norja tiukentaa rajavalvontaansa

Norja on muun muassa päättänyt tiukentaa rajatarkastuksiaan maanantaista 16/3 lähtien vähentääkseen koronaviruksen edelleen leviämisen riskiä. Tästä voit lukea lisää lääninhallituksen sivulta Länk till annan webbplats. (tiedotus on ruotsiksi).

Ulkoministeriö suosittelee välttämään ulkomaanmatkoja

Ulkoministeriö kehottaa välttämään kaikkiin maihin suuntautuvia, ei-välttämättömiä matkoja koronaviruksen laajan leviämisen ja matkustajien epävarman tilanteen vuoksi.

Mitä tämä matkustuksen välttämissuositus tarkoittaa?
Ulkoministeriön kehotus matkustuksen välttämiseksi on suositus, ja ulkoministeriön neuvoista huolimatta matkailijan on aina viime kädessä itse päätettävä matkastaan. Suositusta matkustamisen välttämisestä on kuitenkin pidettävä merkkinä vakavasta turvallisuustilanteesta ja siitä, että matkustuspäätöstä kannattaa harkita tarkkaan. Kun ulkoministeriö ei suosittele johonkin maahan tai alueelle matkustamista, on yleensä mahdollista saada takaisin tähän maahan tai tälle alueelle varatun charter- tai pakettimatkan kustannukset. Suuret matkailuyritykset noudattavat yleensä ulkoministeriön matkustusohjeita, mutta matkailuyritykseen on aina oltava yhteydessä suoraan, ja tiedusteltava mikä koskee juuri kyseessä olevaa tilattua matkaa.

2020-03-13

Vierailut sosiaalitoimen asunnoissa

Tähän aikaan vuodesta liikkuu monia tarttuvia sairauksia. Neuvomme tästä syystä, että et vieraile asuntoyksiköissämme, jos sinulla on vilustumisoireita, esimerkiksi kuumetta, hengitysvaikeuksia tai yskää.

Miksi tämä on niin tärkeää?

Monet asukkaistamme kuuluvat johonkin riskiryhmään ja sairastuminen saattaa olla heille erityisen vaikeaa. Haluamme noudattaa erityistä varovaisuutta siihen saakka, että tiedämme enemmän uudesta koronaviruksesta ja sen leviämisestä.

Jos sinulla on asumiseen liittyviä kysymyksiä, ole yhteydessä osastopäällikön kanssa.

Jos sinulla on yleistä kysyttävää koronaviruksesta, viranomaisten toiminnasta tässä tilanteessa ja olet huolissasi, soita 113 13.

Sinun, joka olet 14 viime päivän aikana ollut ulkomailla ja jolla on kuumetta tai hengitystieoireita, kuten yskää, hengenahdistusta tai kurkkukipua, ei pidä suoraan hakeutuasairaalan vastaanotolle hoitoon. Sen sijaan voit ottaa yhteyttä hoito-opaspalveluun 1177 Vårdguiden soittamalla puhelinnumeroon 1177 saadaksesi tietoa siitä, minkä tahon puoleen voit kääntyä.

Täältä saat vastuullisilta viranomaisilta tietoa viruksesta, tartunnan leviämisestä ja torjuntatoimista:

Folkhälsomyndigheten [Kansanterveysvirasto] Länk till annan webbplats.

1177 Vårdguiden [hoito-opaspalvelu] Länk till annan webbplats.

Mikä on koronavirus ja covid-19?

WHO on päättänyt, että uuden koronaviruksen SARS-CoV-2 aiheuttaman sairauden virallinen nimi on covid-19. Covid-19 nimitys on lyhennys englannin kielen sanoista coronavirus disease 2019.

Mitkä ovat covid-19:n oireet?

Oireiksi on ilmoitettu ennen kaikkea kuume ja yskä. Myös hengitysoireet, kurkkukipu, päänsärky sekä lihas- ja nivelsärky ovat tavallisia oireita. Useimmilla oireet ovat lieviä ja häviävät itsestään kotihoidolla. Jotkut sairastuvat vakavasti ja saavat esimerkiksi hengitysvaikeuksia ja keuhkokuumeen.

Koska pitää pysyä kotona?

Jos tunnet itsesi sairaaksi ja oireina on nuhaa, yskää tai kuumetta, sinun on pyrittävä välttämään muiden ihmisten tapaamista. Älä mene töihin, kouluun, esikouluun tai päiväkotiin! Toimi näin, vaikka oireet olisivat lieviä. On tärkeää, ettet altista muita tartunnalle.

Pysy kotona niin kauan kuin tunnet itsesi sairaaksi. Jos tilasi pahenee, etkä enää selviydy itsehoidon avulla kotona, voit soittaa numeroon 1177 sairaanhoito-ohjeita saadaksesi. Odota vähintään kaksi vuorokautta parantumisesi jälkeen, ennen kuin menet takaisin töihin tai kouluun.

Iäkkäiden riski sairastua vakavasti on suurempi. Siksi on tärkeää välttää turhia vierailuja sairaalassa tai vanhustenasuntoloissa olevien henkilöiden luona. Vältä tällaisia vierailuja, jos tunnet olosi vähänkään sairaaksi. Jos olet töissä vanhustenhoidossa, älä mene töihin yskäisenä tai flunssaisena.

Pese kätesi usein!

Taudinaiheuttajat tarttuvat helposti käsiin. Ne leviävät kätellessä. Pese siitä syystä kädet usein saippualla ja lämpimällä vedellä, vähintään 20 sekunnin ajan.

Pese aina kätesi, kun tulet kotiin tai tullessasi töihin ulkoa, ennen ruokailua, ruokaa käsitellessäsi ja WC-käyntien jälkeen. Käsidesi voi olla vaihtoehto silloin kun käsipesuun ei ole mahdollisuutta.

Yksi ja aivasta kyynärtaipeeseen!

Kun yskit ja aivastat, levität pienen pieniä pisaroita, jotka sisältävät taudinaiheuttajia. Kun yskit ja aivastat kyynärtaipeeseen tai paperinenäliinaan, estät tartunnan leviämisen ympäristöön tai käsiesi likaantumisen. Heitä aina paperinenäliina roskakoriin ja pese kätesi.

Vältä silmien, nenän ja suun koskettelua!

Tartunta leviää silmien, nenän ja suun limakalvojen kautta. Yleinen varotoimenpide hengitystieinfektioiden estämiseksi on välttää silmien, nenän ja suun koskettelua.

Pysy kotona, kun olet sairas!

Pysy kotona, kun olet sairas. Sillä tavoin vältät tartuttamasta muita bussissa, työpaikalla tai muualla, jossa ihmisiä on lähellä.

Käsidesi

Jos saippuaa ja vettä ei ole saatavilla, voit käyttää vähintään 60 % alkoholia sisältävää käsidesiä. Pese aina kätesi saippualla ja vedellä, silloin kun niissä on näkyvää likaa!

Kysymyksiä? Soita 113 13

Jos sinulla on covid-19-sairautta koskevia kysymyksiä, voit soittaa myös kansalliseen tiedotusnumeroon 113 13.

1177 Vårdguiden – hoito-opas

Neuvoja ja apua haluavia yksityishenkilöitä kehotetaan soittamaan numeroon 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats. tai lähimpään terveyskeskukseen, infektioklinikalle tai rokotusvastaanotolle lääkinnällisen arvion saamiseksi.

Senast uppdaterad: