/

Du är här:

Tillgänglighet för haparanda.se

Haparanda stad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Den här texten beskriver hur haparanda.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om "Innehåll som inte är tillgängligt" nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från haparanda.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till kommun@haparanda.se.

Du kan också kontakta oss på telefon 0922-260 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka e-post till kommun@haparanda.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Några bilder saknar bra beskrivna alt-texter.
  • Formulär är inte fullt tillgängliga och behöver kompletteras för att fungera bra i hjälpmedel som till exempel skärmläsare.
  • Kontrasten är dålig för sökrutan i sidhuvudet.
  • Det finns PDF-dokument på webbplatsen som inte är tillgängliga.

Vår ambition är att ha åtgärdat större delen av alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2020. Arbetet kommer att fortgå under första halvan av 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Consid har gjort en oberoende granskning av haparanda.se.

Senaste bedömningen gjordes den 16 oktober 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 16 november 2020.

Senast uppdaterad: