/

Du är här:

Ukraina och läget i omvärlden

På den här sidan har vi samlat information från svenska myndigheter och relevanta aktörer. Här finns även tips om vad man kan göra för att hantera oro.

Webbplatsen krisinformation.se har samlat länkar och information om vad vi vet just nu och hur du kan hantera din oro.

Det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld, webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Säkerhetsläget i närområdet, Försvarsmaktens webbplats Länk till annan webbplats.

Så agerar Haparanda stad

Haparanda stads grundläggande ansvar är att bedriva våra samhällsviktiga verksamheter oavsett vilken yttre påverkan som finns. Kommunen arbetar långsiktigt med krisberedskap och totalförsvarsplanering och deltar i regionala och nationella samverkansforum. Vi följer noggrant utvecklingen i vår omvärld och vidtar åtgärder utifrån det aktuella läget.

Så agerar Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har bildat en särskild organisation för att hantera frågor som är kopplade till kriget i Ukraina och de konsekvenser det kan få för Norrbotten.

Länsstyrelsen i Norrbottens arbete med anledning av omvärldsläget Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig på den regionala nivån och har därför en sammanhållande och stödjande roll inom krisberedskap och civilt försvar i länet. Läs mer om Länsstyrelsens roll:

Krisberedskap, Länsstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Civilt försvar, Länsstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Migration och flyktingmottagning

Migrationsverket har samlat information om situationen i Ukraina och vad som gäller för personer som söker sig till Sverige med anledning av konflikten.

Information med anledning av situationen i Ukraina på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Har du frågor kring migration och flyktingmottagning och behöver komma i kontakt med kommunen? Kontakta mottagnings- och arbetsmarknadssamordnare Heidi Tolvanen.

Heidi Tolvanen
Telefon: 0922-260 00
E-post: heidi.tolvanen@haparanda.se

Individens beredskap vid kris

MSB har förslag på sådant som är bra att ha hemma om en kris kommer. De har även en filmsamling om hemberedskap.

MSB - Förbered dig för kris Länk till annan webbplats.

MSB - Filmer om hemberedskap Länk till annan webbplats.

MSB - Broschyren Om krisen eller kriget kommer Länk till annan webbplats.

Företagens beredskap vid kris

Eftersom det finns möjliga konsekvenser av det säkerhetspolitiska läget är det bra för myndigheter, företag och andra organisationer att ha en plan B för sin verksamhet, säkerställa sin cyberhygien och se över säkerhetsskyddet.

MSB - Vad företag kan och bör göra nu Länk till annan webbplats.

Svensk Handel om praktiska åtgärder som bör vidtas mot cyberintrång Länk till annan webbplats.

Svensk Näringslivs information med anledning av kriget i Ukraina Länk till annan webbplats.

Var källkritisk och sprid inte rykten vidare

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Krisinformation.se - Hur du kan tänka källkritiskt Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se - Om sociala medier i kriser Länk till annan webbplats.

Så pratar du med barn om oro

Det kan vara svårt att prata med barn och unga om det som händer just nu. Försvarsmakten har tillsammans med Bris tagit fram råd för hur du som förälder eller skolpersonal kan prata med barn om deras oro.

Att prata med barn om oro för omvärldsläget, Försvarsmaktens webbplats Länk till annan webbplats.

Röda korset ger råd kring vad du kan göra för att må bättre och samtidigt vara ett stöd för människor i din närhet.

Oro och stress över läget i världen – så hanterar du det, Röda korsets webbplats Länk till annan webbplats.

Vill du hjälpa till?

Flera frivilligorganisationer tar emot gåvor och pengar för stöd till de drabbade i Ukraina och samordnar olika hjälpinsatser. Röda Korset har samlat information om hur du kan hjälpa och bidra på olika sätt, till exempel genom gåvor eller genom olika typer av engagemang.

Hur kan jag hjälpa drabbade i Ukraina?, Röda Korsets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: