/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Vårflod och översvämningar

Översvämmad gångväg. Foto: Haparanda stad

OBS, arkivbild. Foto: Haparanda stad

Beroende på regnmängder och temperaturer framöver kan vårfloden innebära risk för översvämningar. Vi vill därför tipsa om hur du som fastighetsägare kan förbereda dig och agera vid en översvämning.

Håll dig uppdaterad. Om en översvämning är på gång är det viktigt att du följer väderprognoserna från SMHI och lokala nyheter.

Följ varningsläget på smhi.se: Länk till annan webbplats. https://www.smhi.se/.../varningar-och-meddelanden/varningar Länk till annan webbplats.

Suomi Ilmatieteen laitos Länk till annan webbplats.

113 13 är Sveriges krisinformationsnummer, och hit kan du ringa för att få information om ett högt flöde eller en översvämning lett till en allvarlig kris i samhället.

Kommunens och fastighetsägares ansvar

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att skydda din egen fastighet mot översvämningar och pumpa ut eventuellt vatten som kommit in. Hus som ligger lågt och hus med källare är mer utsatta för risker än andra.

Kommunen kommer i första hand att skydda samhällsviktiga funktioner som till exempel pumpstationer för vatten och avlopp, vägar och elcentraler samt äldreboenden.

Kommunen följer läget och kommunicerar om driftstörningar inom kommunens verksamheter samt om åtgärder.

Enkla tips på hur du själv kan förbereda dig inför en eventuell översvämning:

  • Flytta värdefulla eller känsliga föremål från källaren eller lågt liggande utrymmen.
  • Flytta i möjligaste mån fordon och utrustning från fastigheter som är lågt belägna och finns i områden där det historiskt varit översvämningar.
  • Kontrollera din hemförsäkring.
  • Ta reda på var bostadens huvudavstängning för vatten och el finns och hur du stänger av dem.
  • Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem, exempelvis genom att ha avstängningsbar golvbrunn eller backventil på avlopp. Man kan även förhindra bakflöde genom att stoppa ner en gummiblåsa eller fotboll i golvbrunnen och försiktigt blåsa upp den.
  • Hyr eller köp vattenpumpar i god tid innan en översvämning är på gång. Träna på att använda pumparna i förväg.
  • Planera för att bygga en barriär som skyddar det som är viktigast. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Det går även bra att använda sandsäckar.
  • För alla kriser och påfrestningar på samhället är det bra att ha ett litet förråd med livsmedel som inte blir gamla och som kan tillredas utan el eller värme.
  • Se till att ha tillgång till första hjälpen, batteridriven radio, ficklampa och reservbatterier.
  • Följ SMHI:s väderprognoser och vädervarningar

Tips inför en översvämning översvämningsguide för Tornedalen (pdf) Pdf, 3.1 MB.

Omatoiminen tulviin varautuminen (pdf) Pdf, 3.1 MB.

Läs mer på dinsakerhet.se om hur du kan skydda dig och din fastighet vid översvämning Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: