Kommun och politik

Ta del av politiska mål och beslut, se hur kommunen fungerar, sök i diariet, läs kommunens årsredovisning och styrdokument.

Kommunfullmäktige styr

Haparanda kommun styrs av kommunfullmäktige. Till sin hjälp har de kommunstyrelsen, facknämnder och kommunala bolag. I fullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser fattas många beslut som berör vår vardag här i Haparanda.

Du har inflytande

Kommunen styrs av förtroendevalda politiker som väljs i allmänna val vart fjärde år. Det betyder att du som myndig, svensk medborgare har möjlighet till inflytande och påverkan.

Hitta snabbt

Fakta om Haparanda
Ekonomi och budget; Regler och styrande dokument; Utmärkelser och priser

Kommunens organisation
Förvaltningar; Krisorganisation; Projekt och samarbeten

Politik och demokrati
Kommunfullmäktige; Kommunstyrelsen; Nämnder; Protokoll och kallelser

Ungt inflytande
#UNGHPDA; Ungdomsrådet