Diarium och arkiv

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över allmänna handlingar som kommer in till, skickas ut från eller har upprättats av myndigheten.

Handlingar kan till exempel vara brev, e-post, ljud- eller videoinspelning och dessa är sökbara i kommunens diarium. Ett ärende är ett samlingsbegrepp för en eller flera handlingar som ligger till grund för olika beslut eller åtgärder. 

Kommunens ärenden och handlingar är oftast offentliga och får med undantag för sekretessbelagda handlingar läsas av alla. 

Sök i diariet

I diariet kan du söka och hitta ärenden som diarieförts från och med den 1 januari 2013.

I varje ärende framgår vilka händelser som diarieförts, det vill säga vilka handlingar som kommit in eller upprättats och vilka beslut som fattats. Du kan inte se själva dokumenten som finns i diariet. Vill du ta del av dem kan du vända dig till kommunens registrator (skicka e-post till Haparanda stad), som också kan ge upplysningar om äldre ärenden.