/

Du är här:

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

En person som är rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter kan beviljas särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrad. 

Med parkeringstillståndet får du parkera på platser som är avsedda för rörelsehindrade samt parkera en längre tid än vad som normalt är tillåten på tidsbegränsade parkeringsplatser. Parkering får aldrig ske i strid mot trafikförordningens bestämmelser eller datumparkeringen.

Ansökan

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska ske hos receptionen i stadshuset, Torget 9. Med ansökan skall lämnas läkarintyg samt ett nytaget fotografi (passfoto).

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: