/

Du är här:

Digital anslagstavla

Detta är Haparanda stads digitala anslagstavla. Här anslås de kungörelser, underrättelser med mera som kommunen är skyldig att anslå.

På anslagstavlan

Från och med 1 januari 2018 finns Haparanda stads officiella anslagstavla enbart på Haparanda.se. Adressen är www.haparanda.se/anslagstavla.html.

Kommunfullmäktige

Sammanträdestider och aktuell ärendelista för Kommunfullmäktige.

Protokoll

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan de beslut som varje protokoll innehåller överklagas. Läs om hur du överklagar beslut.

Senast uppdaterad: