/

Du är här:

Åtgärder för att bromsa smittspridningen

Haparanda stad har med anledning av den ökade smittspridningen i samhället vidtagit nedanstående åtgärder.

Detta gäller tills vidare.
Kommunen kan komma att besluta om fler åtgärder.
Listan nedan fylls på allt eftersom.

Kommunala verksamheter som berörs

 • Kommunen ber fortsatt alla att undvika att besöka omsorgstagare på särskilda boenden och LSS-boenden.
 • Haparanda stad har gått ner till sorce controll 1 från och med den 28 mars. Det innebär endast krav på munskydd i all vårdnära kontakt (inte visir). 
 • Kommunen begränsar och stänger aktiviteter inom de öppna verksamheterna som tillhör social- och omsorgssektorn.
 • Närundervisning för grundskolan, övriga obligatoriska skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är fortsatt huvudprincipen. Vårdnadshavare informeras löpande.
 • Förskolorna och skolorna vidtar kontinuerligt åtgärder för att minska smittspridningen. Vårdnadshavare informeras löpande via Infomentor.
 • Stadsbiblioteket följer rekommendationer gällande corona. Håll koll på bibliotekets hemsida Länk till annan webbplats. för öppettider och alternativ, till exempel digital utlåning.
 • Station 2.0 är öppet som vanligt. Uppdaterad information finns i Ungdomens Hus sociala medier.
 • Omklädningsrummen på kommunens idrottsanläggningar är öppna – eventuella begränsningar och övrig information kommer att finnas anslagen på plats.
 • Pandemilagen Länk till annan webbplats. reglerar hur många som samtidigt får vistas i anläggningarna. Gällande maxantal finns vid entrén till respektive hall.
 • Observera att det är varje förening som ansvarar för att de riktlinjer och rekommendationer som nämns i pandemilagen följs. Varje förening ansvarar för att följa sitt respektive specialförbund och deras riktlinjer.
 • Föreningar från andra kommuner tillåts inte boka tider i de kommunala anläggningarna.
 • Alla utomhusanläggningar är öppna. Håll avstånd när du gör ett besök.

Rekommendationer till föreingar

 • Föreningar bör avstå från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Arådan gäller inte idrott som är yrkesmässig.
 • Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar kan genomföras.
 • Vi rekommenderar alla att göra sina ärenden till kommunen digitalt.
 • De flesta kommunala verksamheter är stängda för besök. Det handlar bland annat om värmeverket, kommunförrådet, vattenverket och räddningstjänsten.

Senast uppdaterad: