/

Du är här:

Pendlingsbidrag för studenter

Haparanda stad erbjuder finansierade buss- och tågresor för de haparandabor som studerar på annan ort.

Vill du studera på annan ort men bo kvar i Haparanda?

Haparanda stad finansierar 100 procent av kostnaden för buss- och tågresor för de som studerar på annan ort. Syftet är att haparandabor ska kunna vidareutbilda sig utan att flytta från kommunen.

Den fria pendlingen gäller buss- och tågresor till studerande vid universitet, högskola, folkhögskola, yrkeshögskola och kommunal vuxenutbildning (komvux) utanför Haparanda kommun och förutsatt att motsvarande utbildning, alternativt likvärdig utbildning, inte erbjuds i Haparanda kommun.

Det mest förmånliga alternativet gällande färdmedel och biljett ska väljas.

Förutsättningar

Pendlingsbidrag utgår förutsatt att:

  • den studerande är folkbokförd och bor i Haparanda kommun
  • den studerande bedriver studier på heltid alternativt deltid (50 eller 75 procent)*
  • den studerande dag- eller veckopendlar till studieorten alternativt bedriver distansstudier med träffar och resor till studieorten några tillfällen per termin.
  • den studerande kan uppvisa ett registreringsintyg för den termin subventionerat buss- eller tågkort avses sökas

*Studietakt beräknas enligt Centrala studiestödsnämndens (CSN) mått för studietakt

 

Ansökningsperiod och ansökan

E-tjänsten är öppen under perioderna 1 maj-15 juni samt 15 november-31 december.

Ansökan om pendlingsbidrag sker retroaktivt och kvitto för utlägg måste bifogas i ansökan.

Senast uppdaterad: