• VARNING KLASS 1 SNÖFALL
    Tidvis ymnigt snöfall gör att SMHI nu går ut med en klass 1-varning i Norrbottens läns kustland.

/

Omsorg och hjälp

Vill du räkna ut din preliminära avgift för hemtjänst eller anmäla att du är intresserad att hjälpa till som frivillig? Här kan du hitta e-tjänster och blanketter som rör vård, omsorg och stöd.

Trygghetsboende, kö

Blankett Pdf, 102.7 kB.

Vård- och omsorgsboende, anmälan

Blankett Pdf, 102.7 kB.

Anmäl intresse om att bli familjehem

Blankett Pdf, 67.1 kB.

Anmäl intresse om att bli kontaktperson

Blankett Pdf, 228.1 kB.

Anmäl intresse om att bli stöd- eller kontaktfamilj

Blankett Pdf, 31.5 kB.

Intresseanmälan - Volontär vid extraordinär situation

E-tjänst Länk till annan webbplats.

Ansökan om minoritetsspråksmedel

Blankett Pdf, 53.2 kB.

Autogiro

Blankett Pdf, 185.7 kB.

Försörjningsstöd

E-tjänst Länk till annan webbplats. | Blankett Pdf, 22.2 kB.

Tjänstgöringsrapport feriearbete

Blankett Pdf, 22.3 kB.

Bokning av borgerlig vigsel (Booking of civil wedding)

Kontakta stadshusets reception, tel: 0922-260 00
Contact the reception at the City Hall, tel: 0922-260 00.

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Blankett Pdf, 20.3 kB.

Ansökan om god man och förvaltare

Blankett Pdf, 3.5 MB.

Ansökan om samtycke till uttag från spärrat konto

Blankett Pdf, 777.9 kB.

Årsräkning

Blankett Pdf, 3.7 MB.

Arvodesersättning - god man ensamkommande barn

Blankett Pdf, 35.9 kB, öppnas i nytt fönster. | Bilaga Pdf, 31.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Insatser LSS

Blankett Pdf, 133.1 kB.

Överklagan biståndsbeslut

Blankett Pdf, 23.1 kB.

Intresseanmälan personligt ombud

Blankett Pdf, 10.4 kB.

Ansökan, hemtjänst

Blankett Pdf, 102.7 kB.

Ansökan, hemvårdsbidrag

Blankett Pdf, 133.3 kB.

Ansökan, matdistribution

Blankett Pdf, 102.7 kB.

Överklagan biståndsbeslut

Blankett Pdf, 23.1 kB.

Ansökan, dagverksamhet

Kontakta biståndsenheten via Haparanda stads växel på telefon 0922-260 00.

Bedömning av fallrisk i hemmet

E-tjänst Länk till annan webbplats.

Bedömning behov av hjälpmedel i hemmet

E-tjänst Länk till annan webbplats.

Boka besök av Hemrehabteamet

E-tjänst Länk till annan webbplats.

Lotteriredovisning

Blankett Pdf, 15.8 kB.

Lotteriregistreting, §17

Blankett Pdf, 23.2 kB.

Stöd till föreningar - Anläggningsbidrag

Blankett Pdf, 79 kB.

Stöd till föreningar - Ansökan om stipendium

Blankett Pdf, 26.8 kB.

Stöd till föreningar - Driftbidrag för samlingslokaler

Blankett Pdf, 75.7 kB.

Stöd till föreningar - Lokalt aktivitetsstöd

Blankett Pdf, 69 kB.

Stöd till föreningar - Rapporteringsblankett verksamhetsbidrag

Blankett Pdf, 77 kB.

Stöd till föreningar - Socialtjänstens område

Blankett Pdf, 68.6 kB.

Stöd till föreningar - Stimulansbidrag för jämställdhet

Blankett Pdf, 276 kB.

Stöd till föreningar - Särskilt bidrag

Blankett Pdf, 61.8 kB.

Ansökan, trygghetslarm

Blankett Pdf, 102.7 kB.

Senast uppdaterad: