• VIKTIG INFORMATION
    Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.

/

Omsorg och hjälp

Vill du räkna ut din preliminära avgift för hemtjänst eller anmäla att du är intresserad att hjälpa till som frivillig? Här kan du hitta e-tjänster och blanketter som rör vård, omsorg och stöd.

Trygghetsboende, kö

Blankett

Vård- och omsorgsboende, anmälan

Blankett

Bostadsanpassningsbidrag

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Fakta om bostadsanpassningsbidrag

Boverkets hemsidalänk till annan webbplats

Anmäl intresse om att bli familjehem

Blankett

Anmäl intresse om att bli kontaktperson

Blankett

Anmäl intresse om att bli stöd- eller kontaktfamilj

Blankett

Intresseanmälan - Volontär vid extraordinär situation

E-tjänstlänk till annan webbplats

Ansökan om minoritetsspråksmedel

Blankett

Autogiro

Blankett

Försörjningsstöd

Blankett

Tjänstgöringsrapport feriearbete

Blankett

Bokning av borgerlig vigsel (Booking of civil wedding)

Kontakta stadshusets reception, tel: 0922-260 00
Contact the reception at the City Hall, tel: 0922-260 00.

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Blankett

Ansökan om god man och förvaltare

Blankett

Ansökan om samtycke till uttag från spärrat konto

Blankett

Årsräkning

Blankett

Arvodesersättning - god man ensamkommande barn

Blankettöppnas i nytt fönster | Bilagaöppnas i nytt fönster

Insatser LSS

Blankett

Överklagan biståndsbeslut

Blankett

Intresseanmälan personligt ombud

Blankett

Ansökan, hemtjänst

Blankett

Ansökan, hemvårdsbidrag

Blankett

Ansökan, matdistribution

Blankett

Överklagan biståndsbeslut

Blankett

Ansökan, dagverksamhet

Kontakta biståndsenheten via Haparanda stads växel på telefon 0922-260 00.

Bedömning av fallrisk i hemmet

E-tjänstlänk till annan webbplats

Bedömning behov av hjälpmedel i hemmet

E-tjänstlänk till annan webbplats

Boka besök av Hemrehabteamet

E-tjänstlänk till annan webbplats

Färdtjänst

E-tjänstlänk till annan webbplats

Lotteriredovisning

Blankett

Lotteriregistreting, §17

Blankett

Stöd till föreningar - Anläggningsbidrag

Blankett

Stöd till föreningar - Ansökan om stipendium

Blankett

Stöd till föreningar - Driftbidrag för samlingslokaler

Blankett

Stöd till föreningar - Lokalt aktivitetsstöd

Blankett

Stöd till föreningar - Rapporteringsblankett verksamhetsbidrag

Blankett

Stöd till föreningar - Socialtjänstens område

Blankett

Stöd till föreningar - Stimulansbidrag för jämställdhet

Blankett

Stöd till föreningar - Särskilt bidrag

Blankett

Ansökan, trygghetslarm

Blankett

Senast uppdaterad: