/

Du är här:

Mål, budget och uppföljning

Kommunens vision och strategiska mål är en utgångspunkt när kommunen planerar och följer upp sin verksamhet, från budget till årsredovisning.

Kommunen har en vision som är politiskt beslutad. Den sträcker sig till år 2035. Dessutom finns strategiska prioriteringar för åren 2020–2022.

Kommunfullmäktige fattar beslut om kommunens budget. Budget med tillhörande strategiplan utgör kommunens viktigaste styrdokument. Genom budgeten fördelas resurserna till de olika verksamheterna. I budget- och strategiplanen fastställs också kommunens övergripande strategiska mål, det vill säga långsiktiga mål. Dessa ligger till grund för verksamheternas planering och mynnar ut i medarbetaråtaganden.

Fördelningen i 2020 års budget

  • Kommunstyrelsen har 97,7 miljoner kronor.
  • Socialnämnden har 278,2 miljoner kronor.
  • Barn- och ungdomsnämnden har 259,7 miljoner kronor.
  • Samhällsbyggnadsnämnden har 5,7 miljoner kronor.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-16.00 (fredagar 8.00-15.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: