• VIKTIG INFORMATION
    Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.

/

Du är här:

Mål, budget och uppföljning

Kommunens vision och strategiska mål är en utgångspunkt när kommunen planerar och följer upp sin verksamhet, från budget till årsredovisning.

Kommunen har en vision som är politiskt beslutad. Den sträcker sig till år 2020. Dessutom finns strategiska mål för åren 2019–2021.

Kommunfullmäktige fattar beslut om kommunens budget. Budget med tillhörande strategiplan utgör kommunens viktigaste styrdokument. Genom budgeten fördelas resurserna till de olika verksamheterna. I budget- och strategiplanen fastställs också kommunens övergripande strategiska mål, det vill säga långsiktiga mål. Dessa ligger till grund för verksamheternas planering och mynnar ut i medarbetaråtaganden.

Fördelningen i 2019 års budget

  • Kommunstyrelsen har 85,5 miljoner kronor.
  • Socialnämnden har 255,5 miljoner kronor.
  • Barn- och ungdomsnämnden har 256,2 miljoner kronor.
  • Samhällsbyggnadsnämnden har 4,2 miljoner kronor.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-16.00 (fredagar 8.00-15.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Med anledning av coronapandemin ber vi dig att, om möjligt, kontakta oss på annat sätt än via besök. 

Senast uppdaterad: