• INFORMATION OM CORONA
    Smittspridningen har ökat kraftigt i Sverige och Norrbotten under jul- och nyårshelgerna.

/

Du är här:

Stiftelser

Haparanda stad stad förvaltar två stiftelser, den Bäckströmska stiftelsen samt Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse.

Båda kan sökas av privatpersoner.

Bäckströmska stiftelsen

Bäckströmska stiftelsen har till ändamål att utge stipendier till gymnasieelever och studenter inom högre utbildning i syfte att stimulera vidarestudier, främst inom kunskapsområden med anknytning till teknik eller naturvetenskap.

Ansökningsblankett till Bäckströmska stiftelsen (pdf) Pdf, 65.2 kB.

Skicka ansökan via e-post till pia.hulkoff@haparanda.se. Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 30 april 2021.

Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse

Donationsstiftelsens ändamål är att främja fostran och utbildning av jordbrukareungdom och jordbruket i Tornedalen.

Ansökningsblankett till makarna Erik och Gertrud Mörtbergs Donationsstiftelse (pdf) Pdf, 78.9 kB.

Stadgar för makarna Erik och Gertrud Mörtbergs Donationsstiftelse (pdf) Pdf, 33.8 kB.

Senast uppdaterad: