/

Du är här:

Valet i Haparanda

Den 11 september röstade haparandaborna i kommunfullmäktigevalet. Länsstyrelsen ansvarar för den slutliga rösträkningen och fastställer valresultatet. Den 17 oktober hålls det första sammanträdet för det nya kommunfullmäktige.

Valresultat vid valet till kommunfullmäktige

Länsstyrelsen svarar för den slutliga rösträkningen och fastställer resultatet vid valet till kommunfullmäktige. Följ räkningen på Valmyndighetens webbplats.

Följ rösträkningen i de allmänna valen 2022, Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

När länsstyrelsen har meddelat det slutliga valresultatet skickar kommunledningsförvaltningens kansli information till alla ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige.

Mandatperiodens första sammanträde i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges första sammanträde är måndagen den 17 oktober 2022. Vid det sammanträdet väljer:

  • kommunfullmäktige fullmäktiges presidium för mandatperioden 2022-2026.
  • valberedning samt ordförande och vice ordförande i valberedningen för mandatperioden 2022-2026.

Dessutom fastställer fullmäktige datum för 2023 års fullmäktigesammanträden.

I dagsläget har inget block majoritet i kommunfullmäktige.

Till presidieordförande valdes Bengt Westman (S). Niklas Olsson (M), valdes till förste vice ordförande samt andre vice ordförande blev Monica Perdahl-Täikkö (V).

Till den nya valberedningen valdes Per Eriksson (S) som ordförande och Monica Westman (C) valdes till vice ordförande.

Övriga ordinarie ledamöter som ingår i valberedningen:

Sofia Söderholm (M)

Tomas Aidanpää (SD)

Lars-Erik Wikberg (KD)

Pia Hulkoff (SJVP)

Monica Perdahl-Täikkö (V)

Eira Taipalensuu (S)

Maria Granström (C)

Övriga uppdrag väljs i november

Valberedningen har fått i uppdrag att lägga fram förslag på ledamöter och ersättare till styrelser, nämnder och övriga förtroendeuppdrag. Om valberedningen hinner lägga fram förslag i frågan om valärendena till kommunfullmäktiges presidium vid beredningsmötet den 27 oktober så kan val av nya ledamöter ske vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november.

Behöver valberedningen mer tid på sig att lägga fram förslag sker dessa val i stället vid sammanträdet den 28 november 2022.

Senast uppdaterad: