• INFORMATION OM CORONA
    Smittspridningen har ökat kraftigt i Sverige och Norrbotten under jul- och nyårshelgerna.

/

Du är här:

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra val i kommunen till riksdag, landsting, kommun och Europaparlamentet.

Nämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och tretton ersättare.

Valnämnden har ingen egen förvaltning, utan får stöd av kommunledningskontoret.

Valnämndens ansvar

Valnämnden är en lokal valmyndighet. Det innebär att nämnden ansvarar för kommunens uppgifter vid val och folkomröstningar. Bland annat ser nämnden till att det finns vallokaler och röstmottagare. Nämnden har också ansvar för förtidsröstning.

Verksamheten regleras främst i vallagen.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-16.00 (fredagar 8.00-15.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Pandemin är inte över. Vi ber vi dig att, om möjligt, kontakta oss på annat sätt än via besök. 

Senast uppdaterad: