/

Du är här:

EU-val 2024

Den 9 juni är det EU-val i Sverige. Då väljer vi vilka representanter vi ska ha i Europaparlamentet den kommande fem åren.

Att rösta på valdagen

På valdagen, den 9 juni röstar du i din vallokal. På röstkortet, som du får i brevlådan i början av maj står det:

• vallokalens adress och öppettider

• förslag på var du kan förtidsrösta

Du måste kunna styrka din identitet för att få rösta. Om du inte är känd av röstmottagarna måste du visa en id-handling t.ex. körkort, pass eller tjänste-legitimation. Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en id-handling.

Öppettider vallokaler, valdagen 9 juni

Haparanda Norra
Adress: Aspstrandensskola, ingång C, Packhusgatan 19
Öppettider: 08.00-21.00

Haparanda Södra
Adress: Gränsskolan, matsalen, ingång från Nygatan, Farbriksgatan 29
Öppettider: 08.00-21.00

Marielund
Adress: Marielundsskolan, röda skolan, Curteliusvägen 11
Öppettider: 08.00-21.00

Grankullen
Adress: Förskolan framtiden, Furuvägen 24 B
Öppettider: 08.00-13.00 och 17.00-21.00

Nikkala
Adress: Nikkala Skola, Elevvägen 4
Öppettider: 08.00-13.00 och 17.00-21.00

Seskarö
Adress: Träffpunkten, Fridhemsvägen 3
Öppettider: 08.00-13.00 och 17.00-21.00

Karungi
Adress: Karungi skola, KG-Hallen, Åsvägen 1
Öppettider: 08.00-13.00 och 17.00-21.00

Särskilda röstmottagningsställen

Säivis Byagård (tillhör Nikkala distrikt)
Byavägen 6
Öppettider: 09.00-11.00 och 15.00-17.00

Förtidsrösta

Från den 22 maj går det att förtidsrösta. Du kan förtidsrösta var du vill i landet, bara du har ditt röstkort med dig. Det får du hemskickat till din folkbokföringsadress i början av maj.

Följande förtidsröstningslokaler kommer att finnas i kommunen:

  • Stadsbiblioteket, Packhusgatan 4 (22 maj till och med den 9 juni)
    Öppettider:

Måndag och torsdag: 16.00-19.00

Tisdag, onsdag och fredag: 10.00-14.00

Lördag: och söndag 10.00-14.00

Söndag: 9 juni 08.00-21.00

För att förtidsrösta måste röstkortet medtas. Man måste dessutom alltid kunna legitimera sig.

På Valmyndighetens hemsida finns mer information om förtidsröstning Länk till annan webbplats.

Rösta med bud

Du kan rösta med bud om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal. Då kan din make, maka eller sambo, din makes, makas eller sambos barn, barnbarn, föräldrar eller syskon vara bud. Om det finns någon som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård eller brukar hjälpa dig kan den personen också vara bud. Du kan också rösta med bud om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt. Då kan även personalen hjälpa dig. Om du vistas utmed en lantbrevbärarlinje kan lantbrevbäraren vara bud åt dig.

För att rösta med bud behöver du ett särskilt material som du beställer från kommunen eller Valmyndigheten.

Rösta med ambulerande röstmottagare

Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan kommunen ordna med en ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Beställning av ambulerande röstmottagare ska ske till ambulerande röstmottagare via kommunens växel på telefonnummer 0922-26 000.

Tjänsten är tillgänglig under hela förtidsröstningsperioden. Beställ så tidigt som möjligt från och med 22 maj, dock senast den 9 juni klockan 13.00.

Mer information

Vanliga frågor och informationer om bland annat rösträtt, utlandsboende, lagar och regler samt information på andra språk, lättläst svenska eller teckenspråk finns på Valmyndighetens webbplats: www.val.se Länk till annan webbplats..

Euroopan parlamentin vaalit pidetään Ruotsissa 9. kesäkuuta. Silloin valitsemme edustajamme Euroopan parlamenttiin tulevaksi 5-vuotiskaudeksi.

Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalipäivänä 9. kesäkuuta voit äänestää äänestyspaikallasi äänestyskortilla, jonka saat postilaatikkoosi toukokuun alussa. Äänestyskortissa lukee, mikä on sinun äänestyspaikkasi.

Äänestyskortissasi lukee:

  • vaalipaikan osoite ja aukioloajat
  • ehdotus siitä, missä voit äänestää ennakkoon.

Voidaksesi äänestää, sinun on pystyttävä todistamaan henkilöllisyytesi. Jos äänten vastaanottajat eivät tunne sinua, sinun täytyy todistaa henkilöllisyytesi esimerkiksi näyttämällä ajokortti, passi tai virkahenkilön tunnistuskortti. Jos sinulla ei ole henkilöllisyystodistusta, joku toinen henkilö voi todistaa henkilöllisyytesi, mutta silloin tämän henkilön tulee näyttää oma henkilöllisyystodistuksensa.

Haaparanta Pohjoinen
Osoite: Aspstrandenin koulu, sisäänkäynti C, Packhusgatan 19
Avoinna: 8–21

Haparanda Etelä
Osoite: Gränsskolan, ruokasali, Nygatanin puoleinen sisäänkäynti, Farbriksgatan 29
Avoinna: 8–21

Marielund
Osoite: Marielundin koulu, punainen koulu, Curteliusvägen 11
Avoinna: 8–21

Grankullen
Osoite: Esikoulu framtiden, Furuvägen 24 B
Avoinna: 8–13 ja 17–21

Nikkala
Osoite: Nikkalan koulu, Elevvägen 4
Avoinna: 8–13 ja 17–21

Seskarö
Osoite: Kohtauspaikka, Fridhemsvägen 3
Avoinna: 8–13 ja 17–21

Karungi
Osoite: Karungin koulu, KG-Halli, Åsvägen 1
Avoinna: 8–13 ja 17–21

Erityiset äänten vastaanottopaikat

Säivin Kylätupa (kuuluu Nikkalan alueeseen)
Osoite: Byavägen 6
Avoinna: 9–11 ja 15–17

Ennakkoäänestys

Ennakkoon voi äänestää 22. toukokuuta alkaen. Voit äänestää ennakkoon missä päin maata tahansa, kunhan sinulla on äänestyskortti mukanasi. Äänestyskortti lähetetään kotiosoitteeseesi toukokuun alussa.

Kunnassa on seuraavat ennakkoäänestyspaikat:

  • Kaupunginkirjasto, Packhusgatan 4 (ajalla 22. toukokuuta – 9. kesäkuuta)

Avoinna:

Maanantai ja torstai: 16–19

Tiistai, keskiviikko ja perjantai: 10–14

Lauantai ja sunnuntai: 10–14

Sunnuntai 9. kesäkuuta: 8–21

Ennakkoäänestämistä varten on otettava mukaan äänestyskortti. Lisäksi sinun on aina pystyttävä todistamaan henkilöllisyytesi.

Vaaliviranomaisen kotisivulla on lisää informaatiota ennakkoäänestyksestä Länk till annan webbplats.

Äänestäminen lähetin avullaVoit äänestää lähetin avulla, jos et korkean iän, sairauden tai toimintarajoitusten vuoksi itse voi päästä vaalihuoneistoon tai äänestyspaikalle. Siinä tapauksessa puolisosi, avopuolisosi, omat tai heidän lapsensa, lastenlapsensa, vanhemmat tai sisarukset voivat toimia lähettinä. Jos jollakin on ammatin tai vastaavan puolesta tapana auttaa sinua, myös tämä henkilö voi toimia lähettinä. Voit äänestää myös lähetin avulla, jos olet pidätettynä tai vankienhoitolaitoksessa. Siinä tapauksessa myös henkilökunta voi toimia lähettinä puolestasi. Maalaiskirjeenkantaja voi toimia sinulle lähettinä, jos asut tai oleskelet maalaiskirjeenkantajan reitin varrella. Lähetin avulla äänestävä tarvitsee äänestämistä varten erikoismateriaalia, jonka voi tilata kunnalta tai vaaliviranomaiselta.

Äänestäminen kiertävän ääntenvastaanottajan avulla

Jos et tunne ketään, joka voi toimia sinulle lähettinä, kunta voi järjestää kiertävän äänten vastaanottajan. Kiertävä äänten vastaanottaminen tarkoittaa, että äänten vastaanottaja tulee kotiisi tai muuhun paikkaan, jossa oleskelet ja ottaa vastaan äänesi.

Kiertävän äänten vastaanottajan voi tilata ottamalla yhteys kunnan vaihteeseen numeroon 0922-26 000. Palvelu on käytettävissä koko ennakkoäänestysajan. Tilaa kiertävä äänten vastaanottaja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa aikaisintaan 22. toukokuuta ja viimeistään 9. kesäkuuta kello 13.00.

Lisää tietoa

Usein kysyttyjä kysymyksiä ja muuta informaatiota mm. äänioikeudesta, äänestämisestä ulkomailla, laeista ja säännöistä löytyy myös muilla kielillä, kuten suomeksi sekä helpolla ruotsin kielellä ja viittomakielellä Vaaliviranomaisen kotisivulta: www.val.se Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: