/

Du är här:

Bidrag och stöd till ungdomsverksamhet

Här har vi samlat information om bidrag och stöd till ungdomsföreningar och ungdomsorganisationer.

Idéer för livet

Stipendium för idéer som riktar sig till unga och främjar trygghet och hälsa.

https://www.ideerforlivet.se/projekt/sa-ansoker-du/ Länk till annan webbplats.

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond

Stöd till ideella föreningar med ungdomsinriktning för verksamhet som syftar till att utveckla ideell ungdomsverksamhet genom utbildning av ledare.

http://www.gv90.se/ Länk till annan webbplats.

Kronprinsessparets stiftelse

Stöd till icke-vinstdrivande organisationer för att motverka utanförskap eller främja god hälsa för barn och unga i Sverige.

http://www.kronprinsessparetsstiftelse.se/ Länk till annan webbplats.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Bidrag till ungdomsverksamhet, integration och jämställdhet.

https://www.mucf.se/bidrag Länk till annan webbplats.

Prins Carl Gustafs Stiftelse

Bidrag för att främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra kulturella eller allmännyttiga ändamål. Barn- och ungdomsverksamhet t.ex. deltagande i skolresor, studieresor eller lägerverksamhet prioriteras.

https://www.kungahuset.se/monarkinhovstaterna/kungligastiftelser.html Länk till annan webbplats.

Sparbanksstiftelsen

Stödjer projekt som riktar sig till barn, ungdomar och unga vuxna som leder till kunskap om sparande, ungas entreprenörskap etc.

https://www.sparbanksstiftelsennya.se/projektmedel/ Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: