/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Årets enkätsvar för Haparandas företagsklimat är här

Haparandas kommunalråd Sven Tornberg. Foto: Haparanda stad

Resultatet av Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet i landets kommuner är här. Den visar en ökning för Haparanda i det sammanfattande omdömet.

Igår släpptes Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning där företagarna själva betygsätter företagsklimatet i sin kommun, på en skala mellan ett och sex. Syftet med enkätundersökningen, och sedermera rankingen, är att låta företagare ge sin bild av hur de anser att företagsklimatet är i sin hemkommun.

Den fråga som väger absolut tyngst i enkäten är den enskilda frågan om ”hur företagen uppfattar det sammanfattande omdömet i sin kommun”. Här förbättrar sig Haparanda jämfört med ifjol, från 3,10 till 3,24. Trenden är uppåtgående och årets betyg är det högsta sedan 2010. En annan viktig fråga handlar om ”kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden”. I Haparanda ger företagen betyget 3,37. Det är det bästa resultatet sedan 2011 och hela 0,5 bättre än förra året.

Positiv trend

- Det är mycket glädjande att se att företagen upplever att service och bemötande har förbättrats och att de senaste årens positiva trend håller i sig, säger Haparandas kommunalråd Sven Tornberg.

Haparanda stad har under det senaste året gjort en rad satsningar för att utveckla det lokala företagsklimatet där fokus ligger på att arbeta serviceinriktat och lösningsorienterat.

- Det är viktigt att komma ihåg att årets undersökning huvudsakligen genomfördes före corona-pandemins utbrott. Hur spelplanen ser ut framöver blir viktigt att förstå för att kunna möta nya behov i det lokala näringslivet, säger Tornberg

- Dialog och samarbete är även fortsättningsvis nyckeln till framgång. Tillsammans är vi starka, avslutar han.

Mer om enkätundersökningen

Årets enkätundersökning besvarades av totalt 32 897 företag vilket var en svarsfrekvens på 50 procent. Svaren från företagen ligger tillsammans med statistisk data till grund för Svenskt Näringslivs årliga kommunranking som presenteras i september.

Enkätresultat för alla kommuner och mycket annat material finns på: www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: