/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Besöksförbudet förlängs till och med den siste februari

Plansch med texten "besöksförbud" på entrédörren till en avdelning på ett äldreboende.

Förbudet gäller till och med den 28 februari och gäller på samtliga särskilda boenden i kommunen. Foto: Haparanda stad

Trots en viss nedgång i antalet smittade i kommunen är läget fortfarande ansträngt, inte minst inom äldreomsorgen.

I Haparanda var man tidiga med att införa besöksförbud på sina äldreboenden i början av coronapandemin. Det var en av flera orsaker till att man kunde hålla smittan borta från boendena ända fram till slutet av året då den slog till med kraft.

- De senaste veckorna har varit tuffa, och läget är fortsatt ansträngt på våra särskilda boenden, säger Suvi Järvinen-Valo, socialchef i Haparanda.

- I dagsläget vårdas nio äldre på kommunens corona-avdelning, fortsätter Järvinen-Valo.

Sedan pandemins början har 27 omsorgstagare på kommunens särskilda boenden smittats. Av dessa har 7 avlidit.

- Tankarna går till de anhöriga. Det är en stor sorg för såväl närstående som vår personal att vi har förlorat omsorgstagare i den här sjukdomen, säger Järvinen-Valo.

Förlängt besöksförbud

Inom verksamheterna arbetar man fortsatt med att följa de rekommendationer och rutiner som finns för att hindra smittspridningen av covid-19. Idag har också Folkhälsomyndigheten beslutat att förlänga det tillfälliga besöksförbudet på särskilda boenden för äldre i Haparanda. Förbudet gäller från och med den 10 februari till och med den 28 februari och gäller på samtliga särskilda boenden i kommunen.

Järvinen-Valo är positiv till beslutet.

- Jag tycker att det är bra beslut av myndigheten. Det är ett sätt att skydda våra äldre i väntan på att kunna ge alla den andra dosen vaccin, avslutar hon.

Ansvariga myndigheters webbplatser

Du hittar samlad information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet på krisinformation.se.

Besök krisinformation.se för samlad information om Corona och covid-19 Länk till annan webbplats.

Läs om symtom på covid-19 på 1177.se Länk till annan webbplats.

FAQ about covid-19 (Folkhälsomyndigheten, English) Länk till annan webbplats.

Vill du ha allmän information om covid-19 som du inte kan hitta på webbplatserna? Ring det nationella upplysningsnumret 113 13.

Du som vill följa utvecklingen dag för dag kan ta del av mer statistik på Folkhälsomyndighetens och Region Norrbottens webbplatser.

Här hittar du Folkhälsomyndighetens statistik Länk till annan webbplats.

Här hittar du Region Norrbottens statistik (PDF) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: