/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Besöksförbudet på äldreboenden förlängs

Foto: Haparanda stad

Den svenska regeringen har beslutat att förlänga besöksförbudet på äldreboenden till och med den 30 september.

------------------------------------------

Suomalainen teksti alapuolella

------------------------------------------

Regeringen beslutade under gårdagen om att förlänga besöksförbudet på äldreboenden till och med den sista september. Regeringen gav också Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att se över om det tillfälliga besöksförbudet på äldreboenden ska fortsätta att gälla även efter det datumet.

– Att skydda de äldre är och kommer fortsätta vara en prioriterad fråga för regeringen. Samtidigt är det viktigt att begränsningarna i äldres tillvaro står i relation till hur coronapandemin utvecklas och hur smittspridningen ser ut på samhällsnivå, sade socialminister Lena Hallengren i ett uttalande.

Om de två myndigheterna kommer fram till att det tillfälliga besöksförbudet kan upphöra efter den 30 september ska de presentera andra åtgärder som kan förhindra smittspridning på äldreboenden.

Tack för att du fortsätter ta ansvar

Pandemin pågår och vi behöver fortsätta hålla fast i de goda vanor vi har lärt oss under de senaste månaderna. Det vi tillsammans gör spelar stor roll i arbetet med att minska risken för smittspridning.

Tillsammans gör vi skillnad!

------------------------------------------

Vierailukieltoa vanhainkoteihin jatketaan

Hallitus päätti eilen, että vierailukieltoa vanhainkoteihin jatketaan syyskuun loppuun saakka. Hallitus antoi samalla Kansanterveysviraston ja Sosiaalihallituksen tehtäväksi selvittää, voidaanko väliaikaista vierailukieltoa vanhainkoteihin jatkaa myös tämän päivämäärän jälkeen.

– Vanhusten suojeleminen on nyt ja jatkossakin hallitukselle ensisijaisen tärkeä asia. Samalla on tärkeää, että vanhusten elämää rajoittavat toimenpiteet ovat oikeassa suhteessa koronapandemian kehittymisen ja yhteiskuntatason tartuntatilanteen kanssa, sosiaaliministeri Lena Hallengren totesi.

Jos nämä kaksi viranomaista tulevat siihen tulokseen, että väliaikainen vierailukielto loppuu 30. syyskuuta, niiden tulee esittää muita toimenpiteitä, joilla tartuntojen leviäminen vanhainkoteihin estetään.

Kiitos, että jaksat edelleen kantaa vastuusi

Pandemia jatkuu ja meidän on edelleen pidettävä kiinni viimeisten kuukausien aikana oppistamme hyvistä tavoista. Sillä, mitä teemme yhdessä, on suuri merkitys tartuntojen leviämisriskin torjumisessa.

Yhteiset ponnistelumme tuottavat tulosta!

Senast uppdaterad: