/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Besöksrekord för Tornedalens museum under 2023

Foto: Torneå stad - Tornion kaupunki

Sedan 2014 är Tornedalen museum ett gemensamt museum för Haparanda och Torneå. Museet grundades 1914.

Tornedalens museum är ett gemensamt museum för Haparanda och Torneå och det enda gränsöverskridande museet i världen. Sett till antalet besökare var 2023 var ett rekordår för museet. Totalt hade man mer än 10 000 besökare.

- Den procentuella ökningen av vårt antal besökare är mer än 55 % jämfört med förra året, vilket är helt fantastiskt, säger museichef Titta Kallio-Seppä.

- På museet har vi arbetat långsiktigt för att göra oss mer synliga i människors vardag. Och vi har också fått mycket positiv feedback om det.

Många olika evenemang har anordnats i museet och dess omgivningar under året som bidragit till att antalet besökare ökat.

- I år flyttade till exempel Parkkarnevalen och Peräpohjola-marknaden till Rantakatu,
och PIOT var särskilt populärt i år. Dessutom har museets föreläsningar lockat mycket folk, säger museipedagog Joni-Pekka Karjalainen.

- Vi har också sett en ökning av besöken av skol- och elevgrupper, vilket är helt lysande!

Foto: Torneå stad - Tornion kaupunki

Viktig regional aktör

Tornedalens museum har också varit framträdande i det regionala arbetet. I år valdes LaMu-fjärrfika med Finlands Lapplands museer ut till finalen i Finlands museiförbunds tävling för museikommunikationsprojekt 2023 tillsammans med Finlands Fotografiska museums podcast Kuva ois kiva, Museiverkets webbplats korjaustaito.fi och Turku Åbo 1827 års samling. Tornedalens museum ordnar fjärrfika tillsammans med andra regionalt ansvariga museer i Finlands Lappland.

I det regionala museiarbetet i Finland har bland annat anordnat Lapplands vita ko -minnesevenemang och andra presentationer i regionens kommuner, träffat representanter för kommunerna för att kartlägga regionens behov, samlat in människors favoritplatser och presenterat regional service tillsammans med kulturmiljöteamet vid olika evenemang i kommunerna.

Expert inom byggnadsvård, som startade i år, har nått invånare i Finlands området som är intresserade av vårdsreparation från regionala ansvarsmuseets alla nio kommuner, från Simo till Muonio. Information om bevarandereparation och tjänster från expert inom byggnadsvård har tillförts regionen, till exempel genom deltagande i regionala evenemang.

110/10

Nästa år är det tio år sedan Tornedalens museum blev Torneås och Haparandas gemensamma museum. I samband med renoveringen av museet 2014 tecknades ett samarbetsavtal och museiverksamheten utökades över gränsen till Haparanda. Temaåret firas under namnet Vårt gemensamma museum – Meän museo. Att museet fyller 110 år nästa år väcker också till fest. Tornedalens museum är Lapplands äldsta museum.

Under jubileumsår kommer det bland annat att hållas föreläsningar om Haparandas och Toredalens historia, museiverksamhet och evenemang i Haparanda samt belysa meänkielens status.

- I Finland ses meänkieli för närvarande mer som en dialekt än som sitt eget språk. I Sverige är det ett eget officiellt minoritetsspråk, så vi vill lyfta fram det bättre i museets utställningar och verksamhet, säger Karjalainen.

- Syftet är också att få en bättre fot i Haparanda än tidigare och att få till ett nytt slags samarbete med olika operatörer.

Utställningstexterna kommer att översättas till meänkieli och läsas som audioguider, som
laddas upp för alla att lyssna på museets websida. Översättningarna kommer också att sammanställas till en guidebok på meänkieli som museibesökarna kan läsa. Dessutom startar en ny Torneås och Haparandas gemensamma kulturarvskoordinator på museet i januari, som bland annat ska ansvara för att Torneälvens forsfiskekultur appliceras på Unescos lista över immateriella kulturarv.

I det kommande årets tillfälliga utställningar kommer Tornedalens egen identitet och lokala språk att lyftas fram. Utställningen Julklappar genom tiderna är öppen till den 28 januari, så de mest entusiastiska kan fortfarande gå och minnas julklapparna i januari. I andra utställningar lyfts Tornedalens kvinnors röster, Tornedalens tradition och personliga berättelser fram bland annat genom bildkonst och språkforskning.

Läs mer på Tornedalens museums hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Julklappar genom tiderna
10/11 2023–28/1 2024
Utställningen visar på julklappar från olika årtionden och vill väcka minnen om julklappsönskningar och önskemålens uppfyllelse.

Kvinnans röst – Kvinnobilder från Tornedalen
9/3–2/6 2024
Invigning på internationella kvinnodagen den 8/3 2024. Utställningen visar på tornedalska kvinnors små livshistorier som samlats under Kvinnors röst -projektet på
finska kvinnoförbundets webbplats med samma namn. Utställningen lyfter fram Tornedalskvinnans påverkan på finskt samhälle och kultur genom personporträtt.

Ett enda brev från mor – Yks ainoa kirje äitiltä
27/6–15/9 2024
Det tornedalska arvet står i fokus i Jennie Linds utställning ”Ett enda brev från mor”. Jennie Lind är född 1975 i Luleå och arbetar främst i norra Sverige som filmare och fotograf. Kortfilmsdokumentär är en del av utställningen ”Ett enda brev från mor”. Det andra delen är en utställning som visar ett antal familjefotografier från 1930-, 1940- och 1950-talen från byn Torinen i Tornedalen med tillhörande text på både svenska och meänkieli. Tillsammans blir det en personlig familjeberättelse om längtan, saknad,
förluster och minnen, som skildrar en del av hennes tornedalska arv kopplat till vår samtid.

Porträtt, språkliga biografier och röster från Tornedalen och Malmfälten
27/9 2024–12/1 2025
Utställningen presenterar meänkieli- och finskspråkiga tornedalingars och malmfältsbornas livsberättelser genom texter, fotografier och videon. Utställningen belyser olika faktorer som påverkat till finskans och meänkielis bevarande över generationer i tornedalska familjer. Utställningen är en del av forskningsprojektet ”Sverigefinnarnas och meänkielitalarnas livsberättelser i tre generationer”.
Utställningens språkintervjuer och själva utställningen är framtagen av Jaana Kolu, född och uppvuxen i Keminmaa (språkforskare samt biträdande professor/Östra Finlands universitet och docent /Uleåborgs universitet).

Senast uppdaterad: