/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Dialogmöten om simhallen gav värdefulla tankar och idéer

En medelålders man håller tal från en talarstol.

Foto: Haparanda stad

Igår genomfördes tre dialogmöten för att informera om planerna kring simhallen och lyssna till medborgares frågor och åsikter.

De som deltagit i dialogerna är föreningar, politiska råd och allmänhet. Det medverkade 15-30 personer på varje möte.

- Dialogmöten är bra sätt att informera om processen och få in synpunkter i ett tidigt skede. Vi fick in många värdefulla tankar och idéer, säger Haparandas kommunalråd Sven Tornberg.

- Alla synpunkter som lämnades under mötet sammanställs och ingår i det paket som ligger till grund för beslutsfattande, fortsätter han.

Olika alternativ

Kommundirektören Roger Danell tillsammans med kommunalrådet Sven Tornberg informerade om nuläget och de alternativ som finns; renovering, nybyggnation eller förhyrning av tredje part.

- Vi använder oss av referensobjekt för att kunna få en bra bild av vad vi kan få ut av en ny anläggning när det gäller teknik, funktioner och tillgänglighet, sade Danell.

Danell poängterade att grundförutsättningen är att det handlar om en simhall som ska täcka basbehovet för skola och föreningsliv. Fokus ligger också på fritid och friskvård.

Läs gårdagens presentation om en ny simhall (pdf) Pdf, 1.5 MB.

Vad händer härnäst?

Politiken har att ta ställning till tre alternativ när det gäller simhallens framtid: renovering, nybyggnation eller förhyrning av tredje part. Kommunfullmäktige kommer den 8 november att ta ett inriktningsbeslut gällande detta.

När beslutet är taget påbörjas projekteringsarbetet, innan det slutligt görs en upphandling av själva entreprenaden.

Senast uppdaterad: