/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Digitalisering av Mia Greens kulturhistoriska bildskatt

Lastning och lossning vid Karungi bangård. Foto: Mia Green/Haparanda stads bildarkiv

Lastning och lossning vid Karungi bangård. Foto: Mia Green/Haparanda stads bildarkiv

Under 2023 inledde Haparanda kommun och Norrbottens museum ett samarbete för att digitalisera fotografen Mia Greens bildsamling, som utgör ett unikt tidsdokument i Tornedalens och Norrbottens historia.

Maria ”Mia” Amalia Green, född 1870, var en av pionjärerna inom fotografi i Norrbotten. Hennes yrkesbana som fotograf började i Piteå. 1894 slog hon sig ner i Haparanda och var verksam i Haparanda och Tornedalen fram till andra världskrigets slut.

Under sina drygt 50 år som fotograf dokumenterade hon både vardagliga företeelser och världshändelser. Många har stött på hennes bilder från Karungi och Haparanda under första världskriget (1914–1918), och de fångutväxlingar mellan Ryssland, Tyskland, Österrike-Ungern och Turkiet som ägde rum där. Flera bar på svåra krigsskador och utbytet av fångarna kallades ”invalidtransporter”, och finns skildrade i Mia Greens bilder.

Ett annat välkänt motiv är posthanteringen via Karungi och Haparanda under krigsåren. Berg av paket, brev och försändelser från hela världen passerade genom dessa två orter.

Värdefullt samarbete

Norrbottens museum har digitaliserat Mia Greens omkring 400 kulturhistoriska bilder tack vare Haparanda stads utlåning av samlingen.

– Mia Greens bilder är en värdefull dokumentation av en dramatisk tid i Sveriges och Europas historia, och på många sätt en helt unik bildskatt. Det är otroligt glädjande att vi nu kan tillgängliggöra delar av den för allmänheten, säger Daniel Fälldin, kultur- och fritidschef i Haparanda stad.

Nils Harnesk, chef för Samlingsavdelningen vid Norrbottens museum, betonar samarbetets betydelse och ser digitaliseringen som ett viktigt steg för att bevara Norrbottens tidiga fotografer.

Ola Norén, föremålsfotograf på Norrbottens museum, berättar om utmaningarna med bilder i dåligt skick:

– På en del har emulsionen från glasplåten börjat släppa, och några av plåtarna har även spruckit. Digitaliseringen sker i rätt tid även ur ett bevarandeperspektiv.

Berit Åström, ansvarig för bildarkivet på Norrbottens museum, understryker hur förvärvet fyller viktiga luckor:

– Med det här kompletterar vi museets bildarkiv inom Tornedalens historia men även inom militärhistoria.

Mia Green gick bort 1949. Hennes verksamhet var då såld, och samlingen passerade flera ägare innan den i början av 1970-talet förvärvades av Haparanda stad. De digitaliserade fotografierna kommer att publiceras i högupplöst format i Norrbottens museums databas, och även tillgängliggöras av Haparanda stad. Fotografierna får licensen Public Domain, vilket betyder att de på grund av utgången upphovsrätt får användas fritt.

Texten är hämtad ur ett pressmeddelande från Norrbottens museum Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: