/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Elektrifieringsprojektet Laurila-Torneå-Haparanda

Järnvägsbron och byggställningar. Foto: Haparanda stad

Foto: Haparanda stad

Byggnadsarbeten har har inletts på järnvägsbron. Hela bron från Torneå till Haparanda ska breddas och arbetet ska vara klart hösten 2024.

Pressmeddelande från Väylä 2024-04-08

Entreprenaden är en del av Trafikledsverkets elektrifieringsprojekt på banavsnittet Laurila–Torneå–Haparanda.

I projektet med Torne älvs järnvägsbro breddas brons nuvarande stålfackverk. Breddningen kommer att öka höjden på järnvägsbron så att elektrifieringsentreprenaden kan utföras. De första förberedande arbetena för projektet inleddes redan i slutet av mars och byggandet av järnvägsbron över riksgränsen kommer att pågå fram till hösten 2024. Entreprenaden utförs av Kreate Oy.

Under sommaren kommer brons stålkonstruktioner att sprayrengöras, vilket kommer att orsaka en del bullerstörningar i närområdet. I projektet kommer järnvägsbron att målas om på den finska sidan och bron på den svenska sidan kommer att lappmålas.

– Projektet breddar hela bron från Torneå till Haparanda, vilket innebär att entreprenadområdet även sträcker sig till Sverige. Kostnaderna för entreprenaden har delats med Trafikverket som finansierar den svenska delen av entreprenaden, säger projektchef Terhi Honkarinta från projektet.

Under projektet kommer Torne älvs järnvägsbro att vara ett byggplatsområde dit utomstående inte har tillträde. Olovlig användning av järnvägsbroar och järnvägar i är i allmänhet förbjuden.
Under innevarande år 2024 kommer även arbeten att utföras på bangårdarna i Torneå och Haparanda.

Följ projektet Laurila–Torneå–Haparanda - Trafikledsverket (vayla.fi) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: