/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Enkätundersökning till det lokala näringslivet

Just nu pågår en riktad undersökning till det lokala näringslivet för att kartlägga kompetensbehoven som finns i kommunen.

Haparanda kommun vill förstå lokala företags nuvarande och framtida rekryterings- och kompetensbehov för att med rätt verktyg stödja det lokala näringslivets möjlighet att säkra sin kompetensförsörjning och fortsatta utveckling.

Just nu genomför Haparanda en enkät tillsammans med 31 andra kommuner inom ramen för projektet "Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd".

Det ger en omfattande och jämförbar översikt av kompetensbehoven vilket möjliggör samordnade insatser, såsom att utforma relevanta utbildningar. Det kan i sin tur underlätta för lokala företag att rekrytera kompetenta medarbetare både på kort och lång sikt.

En sammanfattning av den totala kartläggningens resultat på lokal/regional nivå, kommer att presenteras för näringslivet i april-maj 2024, samt tankar om nästa steg.

Här hittar du enkäten Länk till annan webbplats.

Frågor:

Kontakta samhällsutvecklingsförvaltningen

Haparanda stads växel: 0922 26 000

Projektet "Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd" ska ge invånarna i glesbygden bättre utbildningsmöjligheter och ge arbetsgivare i norra Sverige ökade möjligheter att rekrytera utbildad personal, och drivs av Akademi Norr och Lapplands kommunalförbund och medfinansieras av Europeiska socialfonden. Samverkansparter i projektet är kommuner, Företagarna Norrbotten, Företagarna Västerbotten, Företagarna Västernorrland, Campus Skellefteå, Mittuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, samt yrkeshögskoleaktörer. Enkätundersökningen genomförs även i nära partnerskap med Region Norrbotten och Region Västerbotten som en del i arbetet för en väl fungerande kompetensförsörjning.

Senast uppdaterad: