/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Ett fåtal medarbetare inom socialförvaltningen har testats positivt för covid-19

Fasad av byggnad. Haparanda stads logga syns tillsammans med texten "stadshus".

Foto: Haparanda stad

Haparanda stad arbetar aktivt för att minska smittspridningen och det pågår nu ett arbete med provtagning och smittspårning.

Haparanda stad har tydliga rutiner och arbetssätt om någon i verksamheten insjuknar i covid-19. Verksamheten har en nära dialog med sektionen för vårdhygien på Sunderbyn och det är deras rekommendationer som följs.

Personalen har god kunskap, vana och rutiner för att förebygga och hantera olika smittor i det dagliga arbetet. Hittills har Haparanda stad klarat att hålla undan smittspridningen från de äldre. Ingen vårdtagare är smittad i nuläget, varken i hemtjänst eller på boende.

Kommunen har god framförhållning och tillgången till skyddsmateriel är bra.

Senast uppdaterad: