/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Grattis Torneå 400 år

Kollage av bilder från Tornio.

Bild: Tornion kaupunki

Den 12 maj 1621 fick Torneå sitt privilegiebrev från den svenske kungen Gustav den II Adolf. Det är 400 år sedan.

Suensaari, som tidigt benämndes Tornöö, Tornio och Tornöå, hade redan 1531 utsetts till en av kronans lagliga handelsplatser och där fanns då över femtio köpmansbodar.

En stad blir till

År 1585 planerade så Johan III att grunda en stad på Suensaari, men planerna rann av olika orsaker ut i sanden. I början av 1600-talet fortsatte sedan Karl IX påtryckningarna om stadsbildningen. Nu var tanken att flytta handelsplatsen till Björkö. Detta eftersom hamnen i Torne, där man tidigare kunnat lägga till med skepp och skutor, blivit igenvuxen och för grund.

Karl IX:s död innebar att stadsbildningen senarelades. men i slutet av 1610-talet föreskrev så Riksens Råd att staden Torne skulle grundas på…… Seskarö.

Tornebirkarlarna, som nu var på väg att förlora sitt gamla handelsprivilegium, vaknade till liv. De krävde att staden skulle byggas vid deras gamla marknadsplats på Suensaari. Köpmän i Skellefteå och Kalix protesterade. De menade att Suensaari endast förespråkades av två eller tre Tornebor för deras egen vinnings skull.

Argumenten mot Suensaari var flera. Dels saknades närliggande timmerskog vilket fördyrade nybyggnation, dels så ansåg man att buller och sjöfart till staden allvarligt skulle störa det viktiga laxfisket. Det som köpmännen från Skellefteå och Kalix främst vände mot Suensaari var dock problemen med vårfloden och den grunda inseglingsrännan:

Är och i Suensare och allt utmed ån en sådan olägenhet med den stridiga flod av isgång som här om vårtiden är så att man inga hus någonär sjön behålla kan. Ej heller kan där någon skuta eller farkost för samma olägenhet i vinterläger läggas, ty icke allenast boder och andra lösa byggningar emellertid av sådan flod av isgång är omkullstött och bortförde, utan jämväl kyrkan, som för få år skett är, följer därav att vi ingen läglig köpmanslägenhet med sjöbodar brygger och annat sådant bekomma kunna.

Seglatsen är ifrån Sieskare upp till Suensare svåre farligt för det grunda vattnet, och många lönngrund där emellan belägna är, eljest får man ingen skuta med full last löpa dit upp, såsom icke heller lastade därifrån fulla för den skull stor bekostnad emot den ringa förtjänst är att man så ofta skall frakta sitt gods.

I enlighet med köpmännens önskemål utfärdade Kungen stadsrättigheter för Torneå stad på Seskarö den 7 september 1620. Birkarlarna i Torne uppmärksammade faran och reste i all hast ner till Stockholm för att uppvakta Kungen. Det ledde slutligen till att Gustav II Adolf ändrade sig och den 12 maj 1621 fastslogs att Torneå stad skulle grundas på Suensaari.

Källa: Brottstycken ur det tidiga Haparanda-Tornio, Bebyggelsen och människorna, 1500-1700, Per-Olof Snell, (https://familjenbostrom.se/genealogi/norrbotten/Haparanda-Tornio.pdf) Länk till annan webbplats.

Livesänt 400-årskalas

Klockan 17.00 (svensk tid) den 12 maj startar en digital sändning från det gamla Rådhuset på Hallituskatu. Det blir historiska tillbakablickar, inslag av kultur och konst samt videohälsningar. Mira Sunnari och Kari Lumikero är programledare och guidar tittarna genom firandet.

Länk till sändningen: Tornio 400 - juhlalähetys Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: