/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Håll rent – plocka upp efter din hund

Hund med hjärtglasögon Foto: Pexels

Foto: Pexels

Det finns 30 hundlatriner i Haparanda. Kasta din hundbajspåse i en av hundlatrinerna, eller annat kärl avsett för brännbart avfall så ser du till att våra gator och gångvägar hålls fria från hundbajs.

Nu är gator och gångvägar snöfria och fler invånare söker sig ut i vårljuset för att motionera. Du som hundägare kan bidra till att göra gångstråken mer trivsamma genom att alltid plocka upp hundbajs, oavsett om du rastar hunden i centralorten eller i byarna. I Karungi, Nikkala och Seskarö finns också 10-talet latriner utplacerade.

Enligt ordningsföreskrifterna ska alla hundägare plocka upp föroreningarna efter sin hund i detaljplanelagda områden. Du ska därför plocka upp hundbajs inom centrala Haparanda men även i byarna.

När du plockar upp hundbajset bidrar du inte bara till renare vägar men också till att förhindra spridning av sjukdomar mellan djur och människor. Vi är tacksamma att du håller Haparanda rent så att vi kan ha en trivsam och ren miljö.

Längs med gång- och cykelvägen på stranden finns även latriner med gratis hundbajspåsar som du kan använda, om du har glömt att ta med dig påsar på promenaden.

Senast uppdaterad: