/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Haparanda satsar för att minska utanförskap

Tre personer på rad poserar på ett snötäckt torg.

Sven Tornberg och Lena Asplund från Haparanda stad tillsammans med Per-Anders Ruona från Arbetsförmedlingen. Foto: Haparanda stad

Haparanda kommun har beviljats närmare 2,5 miljoner kronor av Europeiska socialfonden för projektet Klivet vidare 2.0.

- Vi vet att med ett målinriktat arbete så kan vi minska risken för att hamna i utanförskap, säger Sven Tornberg, kommunstyrelsens ordförande i Haparanda.

- Utanförskap leder till ökad ohälsa för den enskilde och i förlängningen stora kostnader för såväl den enskilde som för samhället i stort, fortsätter Tornberg.

Kommunens arbetsmarknadsenhet har under flera år arbetat målmedvetet för att minska risken för utsatta individer att hamna i utanförskap och komma tillbaka till försörjning. Tornberg framhäver att arbetet har gett resultat.

- Förra året minskade kostnaden för försörjningsstöd med 15 procent. Detta trots en pågående pandemi. Omvandlat till kronor och ören handlar det om cirka 1 miljon kronor, säger han.

Projektet ger ökade möjligheter

Nu har alltså det svenska ESF-rådet beviljat pengar från den europeiska socialfonden till projektet Klivet vidare 2.0. Projektet kommer att pågå mellan 2021-02-01 och 2023-02-28. Den totala projektbudgeten är lite över 5 miljoner kronor. Av dessa står den europeiska socialfonden för 47 procent.

- Utifrån de erfarenheter som vi gjort sedan arbetsmarknadsenhetens verksamhet startade kan vi nu växla upp arbetet genom Klivet vidare 2.0, säger Lena Asplund, chef för Arbetsmarknadsenheten.

- Målet är att hjälpa den grupp individer som hamnat i ett utanförskap och står längst från arbetsmarknaden att ta sig vidare till egen försörjning eller utbildning. Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet är viktiga samarbetspartners, avslutar hon.

Läs mer om projektet på ESF-rådets hemsida Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: