/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Höjning av VA-taxan från den 1 juli 2024

Taxan är antagen av kommunfullmäktige den 22 april 2024 och höjningen om 20 procent träder i kraft den 1 juli 2024

Därefter följer en årlig höjning om 10 procent årligen 2025-2027, med brytpunkt 1 juli varje år.

20 procents höjning av VA-taxan innebär en kostnadsökning för ett normalt hushåll från 2761 kr till 3312 kr för ett helt år. Ett hushåll som har en förbrukning på 100 kubik per år blir ökningen cirka 700 kr i ökning för den rörliga avgiften.

VA-tariff

Kostnad år 2024 efter 20% höjning

Kostnad år 2025 efter 10% höjning

Kostnad år 2026 efter 10% höjning

VA-små, vanligaste abonnemang

3312 kr

3643 kr

4008 kr

Förbrukningsavgift VA

46 kr/m3

51 kr/m3

56 kr/m3

Anledningar till höjning av VA-taxa

Höjningen beror på stora räntehöjningar och ökade omvärldskostnader kopplat till inflationen. Utöver räntehöjningar tillkommer stora kostnader för nödvändiga satsningar, underhåll och utbyggnad av anläggningar i kommunens ledningsnät.

Mer information

VA-taxa 2024-2027 (pdf) Pdf, 645.9 kB.

Taxetariff för varje år (pdf) Pdf, 49.2 kB.

Senast uppdaterad: