/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Höjt tak för maxtaxa inom förskola och fritidshem

Två små flickor skriver och ritar i en bok med en färgpenna.

Foto: Pexels.com

Från och med den 1 juni 2021 höjs inkomsttaket i maxtaxan inom förskola och fritidshem. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats.

Den nya nivån för maxtaxan blir 50 340 kronor per månad för hushållets samlade inkomst. Det innebär exempelvis att den högsta avgiftsnivån höjs från 1 425 kronor till 1 510 kronor per månad. En höjning av maxtaxeavgifterna kommer att ske varje år.

I tabellerna nedan ser du hur avgiften ser ut för ett hushåll med en sammanlagd inkomst på minst 50 340 kronor per månad.

Förskola: över 25 timmar per vecka


Inkomsttaket 2021 är
50 340 kr

Högsta avgift

Andel av
avgiftsgrundande

Barn 1 (yngst)

1 510 kr

3%

Barn 2

1 007 kr

2%

Barn 3

503 kr

1%

Barn 4

Ingen avgift

Ingen avgift

Förskola: 15 - 25 timmar per vecka

Inkomsttaket 2021 är
50 340 kr

Högsta avgift

Andel av
avgiftsgrundande

Barn 1 (yngst)

755 kr

1,5%

Barn 2

503 kr

1%

Barn 3

252 kr

0,5%

Barn 4

Ingen avgift

Ingen avgift

Förskola: 0 - 15 timmar per vecka (gäller 1–2 åringar)

Inkomsttaket 2021 är
50 340 kr

Högsta avgift

Andel av
avgiftsgrundande

Barn 1 (yngst)

503 kr

1%

Barn 2

327 kr

0,65%

Barn 3

176 kr

0,35%

Barn 4

Ingen avgift

Ingen avgift

Avgift för fritidshem

Inkomsttaket 2021 är
50 340 kr

Högsta avgift

Andel av
avgiftsgrundande

Barn 1 (yngst)

1 007 kr

2%

Barn 2

503 kr

1%

Barn 3

503 kr

1%

Barn 4

Ingen avgift

Ingen avgift

Vad är Maxtaxa?

Alla som har barn i förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg betalar en avgift för det. Avgiften beräknas procentuellt efter hushållets inkomst upp till ett inkomsttak, eller maxtaxa.

Ny högsta avgiftsgrundande inkomst och nya avgiftsbelopp fastställs årligen av Skolverket för Haparanda stad och andra kommuner som har maxtaxa.

Senast uppdaterad: