/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Information om VA-åtgärder Nikkala ledningsnät

I januari påbörjades schaktarbete med att anlägga 2 nya vattenledningar till den nya lågreservoaren i Nikkala.

I januari påbörjade kommunen schaktarbete med att anlägga 2 nya vattenledningar till den nya lågreservoaren i Nikkala. Lågreservoaren kommer ersätta Nikkala vattentorn. Schaktarbetet är färdigställt och nu pågår arbetet med att upphandla en entreprenör som kan bygga lågreservoaren.

Luftvattenspolning av ledningsnätet är en del av våra löpande åtgärder för att upprätthålla vattenkvalitén. Årets luftvattenspolning påbörjas vecka 19 med start söndag 12/5 för att därefter pågå till vecka 22. Åtgärderna utförs av vår entreprenör Rensman. Detta berör byarna Västra Nikkala, Nikkala och Salmis. Mer information kommer vecka 18.

Senast uppdaterad: