/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Kollektivtrafiken upplever en boom i Haparanda

Montage på en vit minibuss samt en ett blågult tåg.

Foto: Haparanda stad och Norrtåg

Möjligheterna att åka kollektivt i Haparanda blir klart bättre under våren. Utökad Ringlinje och persontrafik på Haparandabanan ger förbättrade kommunikationer - både lokalt och regionalt.

------------------------------------------

Suomalainen teksti alapuolella

------------------------------------------

- Vi har arbetat hårt med att förbättra och utveckla kollektivtrafiken i kommunen. Det är ett arbete som har pågått under längre tid som nu bär frukt, säger Haparandas kommunalråd, Sven Tornberg.

Ett antal saker kommer att ske under våren.

- I februari utökar vi skolskjutsarna med hjälp av Ringlinjen. Tanken är att på ett bättre sätt knyta samman järnvägsstationen och centrum med skolorna i Marielund, säger Tornberg.

Från och med mars kommer Ringlinjen att har två fordon.

- Det innebär fler avgångar. Ringlinjen kommer också att utöka sin trafik till Torneå och angöra Rajalla, Torneå simhall samt Torppi handelsområde med ett antal turer per dag, poängterar Tornberg.

Haparanda stad stärker också trafiken längs väg 99 genom att inrätta en kvällstur från Haparanda till kommungränsen i norr. Detta kompletterar utbudet som finns idag med linje 53 och 54.

- Snart kan ungdomarna som har fritidsaktiviteter i stan eller vill gå på bio på kvällen åka hem till kollektivt, säger Tornberg.

April, april….

Den första april åretupptas persontågstrafiken till och från Haparanda. Till en början blir det tre ankomster och tre avgångar varje dag, måndag till söndag.

- Haparanda hade persontågstrafik fram till 1992. Nu startar den igen, säger en nöjd Tornberg.

- Det blir nu möjligt att från Haparanda nå hela det svenska järnvägssystemet, norrut till malmfälten, fjällen och Narvik, Till Kalix-Boden-Sunderbyn-Notviken-Luleå samt givetvis söderut genom Norrland ner till Stockholm, fortsätter han.

Haparanda stad arbetar också för att knyta samman det svenska och finska tågnätet.

- Vi hoppas att de finska persontågen som angjorde Haparanda fram till 1989 snart ska återkomma. Tänk att kunna resa till Helsingfors från Haparanda – med tåg, avslutar Tornberg.

Alla resenärer inom kollektivtrafiken ska följa nationella råd och rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19. De regler som gäller för gränspassage mot Finland ska också följas.

- Teemme kovasti töitä, parantaaksemme ja kehittääksemme kunnan joukkoliikennettä. Työ on ollut käynnissä jo pitkään, ja nyt se kantaa hedelmää, sanoo Haaparannan kunnanneuvos Sven Tornberg.

Kevään aikana tapahtuu mm. Seuraavaa:

- Helmikuussa Kaupunkilinjan koulukuljetukset laajenevat. Ajatuksena on luoda yhteys rautatieaseman ja keskustan sekä Marielundin koulun välillä, sanoo Tornberg, ja jatkaa, että maaliskuusta alkaen Kaupunkilinjalla on käytössä kaksi ajoneuvoa, minkä ansiosta lähtöjä tulee olemaan enemmän. Kaupunkilinja tulee myös lisäämään liikennettä Tornioon ja käymään Rajalla, Tornion uimahallilla sekä Torpin liikealueella muutaman kerran päivässä.

Haaparannan kaupunki vahvistaa myös liikenneyhteyksiä 99-tiellä käynnistämällä iltaliikenteen Haaparannasta pohjoiseen kunnan rajalle. Tämä täydentää tarjontaa, jota tällä hetkellä on linjoilla 53 ja 54.

- Pian nuorilla, joilla on vapaa-ajan toimintaa kaupungilla, tai jotka haluavat käydä elokuvissa illalla, on mahdollisuus päästä kotiin julkisilla kulkuvälineillä, sanoo Tornberg.

Ei mitään aprillipilaa...

Henkilöliikenne Haaparannalle ja Haaparannalta alkaa uudestaan aprillipäivänä, ensimmäinen huhtikuuta. Aluksi liikennöi kolme lähtevää junaa ja kolme saapuvaa junaa päivittäin maanantaista sunnuntaihin.

- Haaparannalle oli henkilöliikennettä aina vuoteen 1992 asti. Nyt se alkaa uudestaan, sanoo tyytyväinen Tornberg.

- Nyt voimme taas Haaparannasta käsin tavoittaa koko ruotsalaisen rautatieverkoston: pohjoiseen malmikentille, tuntureille ja Narvikiin, välille Kalix - Boden - Sunderbyn - Notviken -Luulaja, sekä luonnollisesti etelään päin Norrlannin läpi Tukholmaan, hän jatkaa.

Haaparannan kaupunki työskentelee myös yhdistääkseen ruotsalaisen ja suomalaisen rautatieverkoston.

- Toivomme, että suomalainen henkilöliikenne, jota liikennöitiin Haaparannalle aina vuoteen 1989 asti, saataisiin pian käyntiin uudestaan. Kuvittele, että voisit silloin matkustaa Haaparannasta Helsinkiin –junalla.

Kaikkien julkista liikennettä käyttävien pitää huomioida kansalliset ohjeet ja suositukset, jotta covid-19 -taudin leviäminen voidaan välttää. Suomen rajanylitystä koskevia ohjeita pitää myös noudattaa.

Senast uppdaterad: