/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Kommunen får nytt utseende

Kommunfullmäktige beslutade den 9 oktober om en ny grafisk profil för Haparanda stad.

– Den nya grafiska profilen bygger bland annat på den politiskt förankrade målbilden Vision
2035 ”En framtid utan gränser”. Profilen är viktig del i att stärka Haparandas varumärke och
kommunikation. Förhoppningen är att vårt nya utseende attraherar potentiella inflyttare och
skapar en stolthet för Haparandaborna, säger Nina Waara (S), kommunalråd.

Modern och tydlig

Haparanda stads nya profil innehåller uppdaterade logotyper, nya färger och olika grafiska
element som speglar typiska kännetecken hämtade från Haparandas natur och arkitektur.
– Det känns väldigt positivt och roligt att vi i vår kommunikation nu kan använda oss av vår
nya grafiska profil med nya fräscha färger, nytt modernt typsnitt och ett tydligare bildspråk.
Tillsammans bildar det en fin helhet och vi har tagit ett stort kliv framåt i Haparanda stads
grafiska utseende, säger Nina Waara.

Successiv övergång

Införandet och uppdateringar kommer att ske successivt och börja synas i marknadsföring
och information under senare delen av oktober.
– Det innebär att du som nås av kommunens budskap kan mötas av både den nya och den
tidigare profilen under övergångsperioden, säger Lisette Olsson-Höghäll, kommunikatör,
Haparanda stad.

Senast uppdaterad: