/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Kommunen granskar avtal bakåt i tiden

Foto: Haparanda stad

Foto: Haparanda stad

Ett personalärende gällande avslutet av en tidsbegränsad anställning inom kommunen har uppmärksammats i en serie artiklar i lokalmedia.

Kommunen har granskat den dokumentation och de insatser som gjorts kopplat till anställningen bakåt i tiden.

- Vår bedömning är fortsatt att anställningen avslutats korrekt utifrån det avtal som signerats av medarbetaren och arbetsgivaren, samt de uppgifter som varit kända vid beslutstillfället. Medarbetaren erbjöds även möjlighet att fortsätta i annan verksamhet som har stor vana av att arbeta med individer som behöver omfattande anpassning för sin arbetssituation, så även där än min uppfattning att vi gjort vad vi kunnat för att erbjuda en lösning, säger Roger Danell, kommundirektör.

I den interna utredningen och via uppgifter i media har det framkommit omständigheter som inte stämmer överens med kommunens rutiner och som heller inte varit kända inom organisationen i vidare mening.

- Det berör främst frågor kring dokumentation, upplägg och tillämpning av avtalet bakåt i tiden. Med utgångspunkt i det har jag gett HR-enheten i uppdrag att låta en oberoende utredare titta på ärendet i sin helhet för att se om några vidare åtgärder framåt kan komma att bli aktuella, säger Roger Danell.

Kontakt

Roger Danell, kommundirektör

Telefon: 0922 260 00 (vxl)

Epost: roger.danell@haparanda.se

Senast uppdaterad: