/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Kommunen påbörjar arbetet med att elektrifiera sin fordonsflotta

Närbild på bil som laddas med el.

Foto: Pexels.com

Arbetet med att byta ut de cirka 100 tjänstebilarna till helt eldrivna fordon kommer att påbörjas under nästa år.

- Vi arbetar med att ställa om till fossilfria bränslen. Planen är att successivt öka andelen elbilar i takt med att befintliga leasingavtal går ut och laddstolpar byggs, säger Haparanda stads kommunalråd Sven Tornberg.

Hållbarhetsarbetet står inskrivet i Haparandsa stads vision som anger att kommunen ska vara en föregångare för det hållbara samhället. Den ansatsen går i linje med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

- Vi ska vara i framkant när det kommer till hållbara och klimatsmarta lösningar. Det är allas vårt ansvar att göra vad vi kan för att skapa en god livsmiljö och en hållbar framtid, fortsätter Tornberg.

Ny laddinfrastruktur

I omställningen till en elektrifierad fordonsflotta ingår också en laddinfrastruktur för de kommunala fordonen. För den investeringen har Haparanda stad sökt och beviljats stöd från Naturvårdsverkets satsning ”Ladda bilen”. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 380 500 kr.

- Det handlar om 26 laddpunkter som ska användas till den kommunala fordonsparken. Tanken är att öka antalet laddpunkter allt eftersom, säger Tornberg.

Parallellt med laddstolpar för den egna verksamhetens bilar kommer Haparanda stad även att investera i laddastolpar för allmänheten – både i tätorten och på landsbygden.

Mer information

Ladda bilen riktar sig till organisationer som vill installera laddpunkter som i huvudsak kommer användas av anställda.

https://www.naturvardsverket.se/bidrag/ladda-bilen/ Länk till annan webbplats.

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: