/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Konstbroschyr offentlig konst i Haparanda och Torneå

Folk, kvinnor. Foto: Haparanda stad

Pia Marttinen, kulturutvecklare Haparanda stad till höger, Virpi Kanniainen, Aines konstmuseums museidirektör till vänster. Foto: Haparanda stad

Haparandas och Torneås gemensamma konstbroschyr över städernas offentliga konst är ett samarbete mellan Haparanda stads kulturenhet och Aines Konstmuseum.

Grundtanken med den offentliga konsten är bland annat att tillgängliggöra den för alla.
Förutom minnesmärken över personer och viktiga händelser finns det också en hel del mångfasetterad modern konst. Texter i broschyren presenterar dessa och bjuder till samtal kring deras teman och tankar.

Vandring i konstens spår

Kartorna i broschyren presenterar alternativa rutt i Haparanda och i Torneå. I Torneå går rutten från konstmuseet, via stadshuset ner till Nordberg kajen. Haparandakartan presenterar konstverken från söder mot norr.

Konstbroschyrerna . Foto: Haparanda stad

Foto: Haparanda stad

Utvecklar kulturutbudet

Med dessa gränsöverskridande konstrutter stärker vi redan befintliga samarbeten och skapar nya former som utvecklar kulturutbudet i tvillingstäderna.
Båda städers offentliga kulturarv har samlats i broschyren på svenska och finska och den kostnadsfria broschyren kan hämtas från Haparanda stadshus reception,
Haparanda stadsbibliotekets InfoPoint och på Aines konstmuseum i Torneå.

Våra tvillingstäder är speciella och än mer speciellt är att två länder delar ett anmärkningsvärt nätverk över offentlig konst. Vi önskar glada, kanske även rörande, överraskande och oförglömliga möten vid den gränslösa konsten i Haparanda och Torneå.

RÄTTELSE

Vi i arbetsgruppen har blandat ihop päron och äpplen och det har tyvärr blivit fel i vår nya konstbroschyr. På verk nr 12 stämmer inte texten överens med bilden.  
Fotografierna på Storgatans husfasad är tagna av Lars Stenman, Åsa Pesula, Stefan Haapaniemi, Johanna Salmi och Kari Pistokoski. Kjell Havrings fotografier är placerade på kommunhusets vägg. Vi ber om ursäkt för detta!

Senast uppdaterad: