/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Målet är att skydda våra äldre

En närbild när en person ges en spruta i armen.

Foto: Pexels.com

Vaccineringarna pågår för fullt i Haparanda. Arbetet följer de riktlinjer och den prioritetsordning som Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten tagit fram.

- Den högst prioriterade gruppen, de äldre på särskilda boenden, har redan fått den första dosen av vaccinet, säger Haparandas stads socialchef Suvi Järvinen-Valo.

- Vaccineringen av den här gruppen som är extra sårbar för covid-19 går enligt plan och den här veckan startar vi med dos nummer två för de som fick vaccinet under den första veckan, tillägger hon.

Under fas ett har Haparanda stad också, i enlighet med myndigheternas prioriteringsordning, vaccinerat medarbetare och chefer som rör sig i vård- och omsorgsverksamhet och arbetar nära boende och omsorgstagare.

- Både ordinarie personal och timvikarier har erbjudits vaccinering. De vikarier som mot förmodan inte har vaccinerats ska kontakta chefen där de senast haft sitt arbetspass, förtydligar Järvinen-Valo.

Vi kastar inga doser

- Inga doser ska gå till spillo och när det har blivit slattar över har dessa gått till personal som arbetar med verksamhetsnära kontakter inom vård och omsorg. Det handlar bland annat om vaktmästare, arbetsterapeuter och personal inom kost- och lokalvården, säger Järvinen-Valo.

- I den gruppen ingår också ett antal chefer, fortsätter hon.

Kommunen inventerar kontinuerligt sina verksamheter för att ha personal som snabbt kan inställa sig och få de vaccindoser, eller slattar, som blir över.

- Målet är att skydda våra äldre och sköra, avslutar Järvinen-Valo.

Statistik från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten sammanställer uppgifter om vaccinationerna mot covid-19 på nationell, regional och kommunal nivå. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: