/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Medborgardialoger i byar

Medborgardialog i Nikkala

Från medborgardialogen i Nikkala. Foto: privat

Haparanda stads politiska ledning har under hösten genomfört medborgardialoger i Seskarö, Nikkala och Karungi.

Syftet med medborgardialogerna är att involvera medborgare i beslutsprocesser som rör utveckling på landsbygden. Genom att skapa en öppen och respektfull dialog mellan medborgare, politiker och tjänstemän ökar förståelsen, förtroendet och engagemanget för gemensamma frågor och lösningar.

Teman på samtliga genomförda dialoger följde samma mönster i samtliga byar och de frågor som särskilt lyftes var bland annat infrastruktur, kultur- och fritid, kollektivtrafik, näringsliv och VA.

Nu utvärderar Haparanda stads politiska ledning medborgardialogerna och använder resultatet som underlag för framtida planering och beslutsfattande.

Senast uppdaterad: