/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Nominera representanter till landsbygdsrådet

Sommaräng. Foto: Haparanda stad

Foto: Haparanda stad

Haparanda kommun återupptar landsbygdsrådet bestående av 9 ledamöter. 3 nämndpolitiker 5 landsbygdsrepresentanter och 1 ungdomsrepresentant.

Kommunstyrelsen beslutade den 16 januari 2023 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av Haparanda stads kommunala rådstruktur. Efter genomförda samverkansdiskussioner har kommunstyrelsen 22 januari 2024 beslutat att återuppta de kommunala rådens verksamhet i befintlig form.

Landsbygdsrådet är ett rådgivande organ som har i uppgift att öka dialogen, bidra till en hållbar och livskraftig landsbygdsutveckling, stärka attraktiviteten samt ge goda förutsättningar att bo, leva och verka på Haparandas landsbygd. Ett landsbygdsråd ska verka för att säkra ett landsbygdsperspektiv i beslutsfattandet.

Nominera representanter

Mellan 26 februari och 11 mars 2024 har du möjlighet att nominera representanter till landsbygdsrådet. Meddela gärna personen innan du nominerar den.

Här hittar du nominering till Landsbygdsrådet (office.com) Länk till annan webbplats.

Kvalifikationer

Personer som nomineras som representanter i rådet ska:

  • vara bosatt på landsbygden i Haparanda kommun och gärna ha engagemang i föreningslivet.
  • ha kunskap, intresse och engagemang i landsbygdsfrågor
  • kunna kommunicera både inom rådet och med intressenter och allmänhet
  • kunna avsätta tid för rådets arbete och delta i möten och ev. aktiviteter som rådet arrangerar

Vad händer efter nomineringen?

Efter den 11 mars går valberedningen igenom nomineringarna för att se till att de föreslagna representanterna uppfyller kvalifikationerna.

Valberedningen tar fram ett förslag på sammansättningen av landsbygdsrådet med tanke på ålder, kön, bakgrund och representation från olika delar av landsbygder.

Viktiga ord för ett etiskt uppförande representanter i landsbygdsrådet är bland annat: samverkan, öppenhet, respekt, acceptans och ansvar, i enlighet med Vision 2035 | Haparanda stad Länk till annan webbplats.

Valberedningen lämnar ett förslag till kommunstyrelsen som tar beslut om landsbygdsrådets sammansättning i sammanträdet 25 mars 2024.

Information om vilka som blir landsbygdsrådets ledamöter kommer att publiceras på hemsidan Haparanda stad Länk till annan webbplats.

Frågor kring landsbygdsrådet

Anu Lakkala, utvecklare, Haparanda stad

Tel: 0922 260 26

E-post: Anu.lakkala@haparanda.se

Senast uppdaterad: