/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Nordiska parlamentariker besöker gränsregionen

Kommunalråd i Haparanda Nina Waara (S), håller en presentation för nordiska rådet

Kommunalråd Nina Waara (S) presenterade gränsenområdet och städerna Haparanda och Torneå. Foto: Haparanda stad

Under måndagen den 11 mars besöker svenska och finska parlamentariker ur nordiska rådet Haparanda och Torneå.

Syftet med mötet är att lyfta samarbetet mellan gränsstäderna och länderna samt att synliggöra vilka behov som finns för ytterligare utvekling i gränsområdet.

Lokala representanter från Haparanda stad och Torneå stad höll under förmiddagen föredrag och presentationer. Haparanda stads kommunalråd Nina Waara (S) och Jukka Kujala, stadsdirektör Torneå stad berättade om gränssamarbetet historiskt, pågående och kommande projekt. Gränssamarbetsutvecklaren Hanna-Leena Ainonen bekantade gästerna med gränssamarbetets praktik.

Samarbetet i gränsregionen

Agendan för besöket fokuserar på nordiskt samarbete i norra Sverige och Finland. Tornedalsrådet, Gränsälvskomissionen, Nordkalottrådet/Gränstjänsten och Bothnian Arc presenterar under måndagseftermiddagen sina verksamheter för ministrarna.

Ministerbesöket, gränssamarbetsforum arrangeras av Haparanda och Torneå städer i samarbete med Riksdagens internationella kansli/ Nordiska rådet och Länsstyrelsen i Norrbotten.

Mer om besöket:

Finlands och Sveriges delegationer i Nordiska rådet bekantar sig med gränssamarbetet i Torneå och Haparanda (eduskunta.fi) Länk till annan webbplats.

Läs mer:

Nordiska rådets delegation | Sveriges riksdag (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

Nordiska rådet| Nordiskt samarbete (norden.org) Länk till annan webbplats.

Tornedalsrådet (tornedalen.org) Länk till annan webbplats.

Finsk-svenska gränsälvskommissionen - Finsk-Svenska Gränsälvskommisionen (fsgk.se) Länk till annan webbplats.

Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge (nordkalottradet.org) Länk till annan webbplats.

Home – Bothnian Arc Länk till annan webbplats.

Pohjoismaiden neuvoston ruotsalaiset ja suomalaiset parlamentaarikot vierailivat maanantaina 11.3 Torniossa ja Haaparannalla

Tapaamisen tarkoituksena oli tuoda esiin rajakaupunkien yhteistyötä sekä raja-alueen kehittämistarpeita. Haaparannan kaupunginjohtaja Nina Waara ja Tornion kaupunginjohtaja Jukka Kujala kertoivat rajayhteistyön historiasta ja kaupunkien käynnissä olevista ja tulevista hankkeista. Hanna-Leena Ainonen perehdytti rajayhteistyön käytäntöihin.

Vieraat esittivät runsaasti kysymyksiä ja totesivat yhteistyön olevan erinomaista ja noudattavan myös Pohjoismaisen ministerineuvoston visiota. Pohjoismaiden ministerineuvosto on Pohjoismaiden hallitusten virallinen yhteistyöelin. Pohjoismaiden pääministerien visiona on, että Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä.

Yhteistyö raja-alueella

Maanantaina iltapäivällä Tornionlaakson neuvosto, Rajajokikomissio, Pohjoiskalotin neuvosto/Rajaneuvonta ja Perämeren kaari esittelivät toimintaansa ja ajankohtaisia asioita.

Ministerineuvoston vierailun, Rajayhteistyöfoorumin, järjestivät Haaparannan ja Tornion kaupungit yhteistyössä Pohjoismaiden neuvoston ja Valtiopäivien kansainvälisen toimiston ja Norrbottenin lääninhallituksen kanssa.

Lue lisää:

Finlands och Sveriges delegationer i Nordiska rådet bekantar sig med gränssamarbetet i Torneå och Haparanda (eduskunta.fi) Länk till annan webbplats.

Nordiska rådets delegation | Sveriges riksdag (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

https://www.norden.org/fi/pohjoismaiden-neuvosto Länk till annan webbplats.

https://tornedalen.org/ Länk till annan webbplats.

https://www.fsgk.se/fi/suomalais-ruotsalainen-rajajokikomissio/ Länk till annan webbplats.

https://rajaneuvonta.fi/ Länk till annan webbplats.

https://pohjoiskalotinneuvosto.fi/ Länk till annan webbplats.

https://bothnianarc.eu/ Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: