/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Nuläge med Patan 1 och 2

Kartbild över Patan 1 och 2 . Karta: Lantmäteriet

Patan 1 och 2 Karta: Lantmäteriet

Sedan det i juni 2023 blev klart att kommunen fick möjlighet att överta ägandet av fastigheterna Patan 1 och 2 vid gränsområdet har vi fått en hel del frågor om vad som händer nu.

Vi har stor förståelse för att många har både intresse och förväntningar på att området nu äntligen, efter en lång tid i träda, kan utvecklas till en levande del av städernas gemensamma stadsbild.

Utvecklingsmöjligheter

Med det sagt vill vi betona att fastigheterna under lång tid varit i annan ägo och kommunen har under den tiden inte haft möjlighet att arbeta med konkreta planer för området. Vad som slutligen kommer att etableras på fastigheterna återstår att se och kommunen är i dagsläget öppen såväl för etableringar i egen regi, eller genom andra aktörer.

I detaljplanen är området utmärkt för bebyggelse och i dagsläget finns vare sig tagna beslut eller avsikter som skulle medföra ändringar i gällande detaljplan.

Patan 1 och 2 är strategiskt viktiga områden för stadsbilden i både Haparanda och Torneå. Vår bedömning är att det kommer att finnas intressenter för framtida utveckling av området och vi kommer att ta den tid vi behöver för att hitta bra koncept.

Nuvarande åtgärder

Närmast kommer mindre åtgärder genomföras för att få området mer säkert och mer attraktivt för alla medborgare och besökare som vistas där. Exempelvis åtgärder som att plana ut slänter och se över höga vattennivåer. Utöver det kommer även tillgängligheten kring resecentrum åtgärdas så att trafikflöden och säkerhet för både hjulburen trafik och fotgängare kan bli bättre än idag.

I nuläget körs vissa fyllnadsmassor dit för att skapa utrymme för förbättrande åtgärder runt den vattenspegel som finns på fastigheterna. Avsikten är inte att fylla området med massor, utan endast att tillföra massor som möjliggör åtgärder. Även avlägsnande av den pålning som tidigare genomförts finns med i den kortsiktiga planeringen och planeras för genomförande under hösten och vintern.

Kontakt

Teknisk chef: jimmy.henriksson@haparanda.se

Telefon: 0922-26 000

Tietoa suomeksi

Sen jälkeen, kun kesäkuussa 2023 selvisi, että kunnalla on mahdollisuus ottaa haltuunsa raja-alueella sijaitsevat Patan 1 ja 2 -kiinteistöt, olemme saaneet paljon kysymyksiä siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Ymmärrämme, että asia kiinnostaa, ja monet näkevät mielellään, että alue voi nyt vihdoin pitkän odotuksen jälkeen kehittyä eläväksi osaksi Haaparannan ja Tornion yhteistä kaupunkikuvaa.

Kehitysmahdollisuudet

Haluamme korostaa, että kiinteistöt ovat olleet pitkään muussa omistuksessa, eikä kunnalla ole tuona aikana ollut mahdollisuutta tehdä alueen suhteen konkreettisia suunnitelmia. Mitä käyttöä kiinteistöille lopulta tulee, jää nähtäväksi, ja kunta on tällä hetkellä avoin sekä omien että muiden toimijoiden hankkeille.

Asemakaavassa alue soveltuu erinomaisesti rakennuksille, eikä tällä hetkellä ole päätöksiä tai aikomuksia, jotka aiheuttaisivat muutoksia nykyiseen asemakaavaan. Patan 1 ja 2 ovat strategisesti tärkeitä alueita sekä Haaparannan että Tornion kaupunkikuvassa. Arviomme on, että alueen tulevalle kehittämiselle löytyy kiinnostusta, ja käytämme kaiken tarvittavan ajan löytääksemme hyviä konsepteja.

Nykyiset toimenpiteet

Lähitulevaisuudessa suoritetaan pienempiä toimenpiteitä, joiden avulla alueesta tehdään turvallisempi ja houkuttelevampi kaikille siellä oleskeleville kansalaisille ja vierailijoille. Näitä toimenpiteitä ovat rinteiden tasoittaminen ja korkean vedenpinnan tarkastaminen. Lisäksi matkakeskuksen ympäristön saavutettavuuteen kiinnitetään huomiota, jotta sekä jalankulku - että pyörillä kulkeva liikenne sujuisi entistä paremmin ja turvallisemmin.

Tällä hetkellä alueelle kuljetetaan jonkin verran täytemaata, jolla luodaan edellytyksiä parantaa tontilla olevan vesipinnan reunoja. Tarkoitus ei ole täyttää aluetta kokonaan, vaan ainoastaan lisätä maa-ainesta, niin että alueella toimiminen onnistuu paremmin. Myös aiemmin tehdyn paalutuksen poistaminen aiotaan toteuttaa syksyn ja talven aikana.

Senast uppdaterad: