/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Ny riskklassningsmodell för livsmedelsföretagare

Piroger

Foto: Haparanda stad

Från 1 januari 2024 gäller en ny riskklassningsmodell för livsmedelsföretagare som räknar ut kontrollfrekvens, alltså antalet livsmedelskontroller per år. Alla registrerade livsmedelsföretagare behöver lämna in nya uppgifter under 2023.

Från och med år 2024 kommer vi att använda ett nytt sätt för att räkna ut hur mycket kontroll din verksamhet ska få. Livsmedelsverket och alla kommuner i Sverige ska följa de nya reglerna från den 1 januari 2024. Det innebär att alla livsmedelsföretag behöver lämna in nya uppgifter och klassas om, under 2023, för att följa de nya reglerna.

Haparanda stads sammhällsbyggnadsförvaltning kommer att avisera dig när det är dags för ditt företag att lämna uppgifter för omklassning av verksamheten.

Mer information om den nya riskklassningen finns på:

Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024 - (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Riskklassningsmodellen - så räknas mängden kontroll ut (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Har du frågor? Kontakta miljö och hälsoskydd på samhällsbyggnadsförvaltningen via kommunens växel: 0922-26 000

Senast uppdaterad: