/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

På spåret med elektrifieringsprojekt

Järnvägsbron över Torneälven. Foto: Haparanda stad

Järnvägsbron över Torneälven är en central del i elektrifieringen av järnvägsavsnittet Laurila−Torneå−Haparanda. Foto: Haparanda stad

Byggandet av Trafikledsverkets elektrifieringsprojekt för banavsnittet Laurila–Torneå–Haparanda har inletts.

Pressmeddelande från Trafikledsverket

Arbetet startade i Torneå under början av april med förberedande arbeten för att bredda järnvägsbron över Raumonjoki, nord ost om centrala Torneå. Höjden på järnvägsbron vidgas för att möjliggöra de modifieringar som krävs för elektrifiering av spåret. Utbyggnadsarbetet beräknas vara klart under hösten 2023.

Bygger broar

Byggnation av nya gångtunnlar på Rajakankaantie i Keminmaa och Yli-Raumo i Torneå inleddes i slutet av 2022. Målet är att gångtunnlarna ska vara klara i slutet av 2023. Broentreprenaden har finansierats tillsammans med Keminmaa kommun och Torneå stad.

Karta.

Järnvägsavsnittet mellan Laurila och Haparanda. Illustration: Väylävirasto

Länka samman

När det gäller elektrifieringskontraktet för banavsnittet Laurila–Torneå–Haparanda inleds byggandet med installation av elstolpar under senvåren 2023. Byggnadsarbetena i samband med borttagandet av plankorsningar och elektrifieringsprojektet meddelas senare allt eftersom projektet framskrider.

– Just nu planerar vi utbyggnaden av Torne älvs järnvägsbro och ombyggnaden av Torneå bangård samt planeringen gällande ändringarna av Haparanda bangård på den svenska sidan, säger Terhi Honkarinta, projektchef vid Trafikledsverket.

Fakta

I elektrifieringen av järnvägsavsnittet Laurila−Torneå−Haparanda elektrifieras sträckan mellan Laurila och Torneå gränspassagen på Haparandasidan. I projektet ingår också elektrifiering av järnvägsbroar och de förändringar som konstruktionernas skick förutsätter. Dessutom förbättras säkerheten vid plankorsningar och arrangemangen för Torneå bangård och perronger uppdateras. Projektet skapar förutsättningar för att inleda gränsöverskridande passagerartrafik. Banprojektet Laurila–Torneå–Haparanda genomförs som ett gemensamt projekt mellan Trafikledsverket, Försörjningsberedskapscentralen och Trafikverket, dvs. Trafikverket. Genomförandet av projektet har fått stöd av EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (FSE). Projektets nyhetsbrev kan beställas på projektets webbplats.

Följ projektet på Trafikledsverkets hemsida: Laurila–Tornio–Haaparanta - Väylävirasto (vayla.fi) Länk till annan webbplats.

Läs pressmeddelandet från Trafikledsverket Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: