/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Sommarbrev till föräldrar och vårdnadshavare

Foto: Pexels.com

Hej alla viktiga vuxna! Nu närmar sig sommarlov och semester med stormsteg. Härligt och efterlängtat!

Inför den kommande ledigheten har vi samlat några viktiga medskick från öppenvården, polisen och elevhälsan.

Glad sommar!

Kesäkirje suomeksi Pdf, 163.7 kB.

Öppenvården

Under sommaren brukar många ungdomar festa till. Du kan påverka så att det sker utan alkohol och droger. Som förälder är du till stor hjälp för ditt barn om du tydligt tar avstånd från att ungdomar nyttjar tobak, alkohol och andra droger. Det är inte säkert att alla våra ungdomar förstår faran med alkohol, eller kan stå emot grupptrycket. Hjälp ditt barn att säga nej och kom ihåg att hela tiden hålla kontakten.

Du är viktig!
Det spelar roll vad du gör och säger!

Har du funderingar kring tonåringar och alkohol? Läs gärna mer på www.tänkom.nu Länk till annan webbplats.

Sommaraktiviteter kommer att anordnas på stranden under juli månad. Håll koll på Haparanda.se för mer information.

Polisen

Från polisens sida vill vi göra föräldrar och vårdnadshavare uppmärksamma gällande mopedkörning och framförande av A-traktorer. På senare tid har vi upplevt en ökning av både A-traktorer och nu under våren även en ökning av mopeder i trafiken. Ett bra sätt för ungdomarna att kunna ta sig fram i kommunen med, om dessa används på rätt sätt och om reglerna följs.

Klagomål har däremot inkommit från allmänheten om unga mopedister som kör rent vårdslöst inne i staden, vilket innebär en stor fara för trafiksäkerheten.

Tyvärr ser vi att både A-traktorer och mopeder ibland är ”trimmade” och därmed inte förenliga med regelverket som gäller för dessa fordon, detta kan medföra att den som framför ett manipulerat fordon som inte uppfyller regelverket och kraven, kan göra sig skyldig till ”olovlig körning”. Som vårdnadshavare/ägare av ett fordon, kan du göra dig skyldig till ”tillåtande av olovlig körning” vilket kan ge dagsböter. Även körkort och körkortstillstånd kan påverkas av att bli rapporterad för dessa brott. ”Trimmade” A-traktorer och mopeder kan innebära allvarliga konsekvenser inte bara straffmässigt, utan även i frågan om risken för olyckor som ökar i samband med detta. Vi vill att du som förälder engagerar och pratar med ditt barn om detta.

Elevhälsan

Vi tycker det är bra att barn och ungdomar vistas utomhus och rör på sig för att minska stillasittandet och skärmtid. Samtidigt finns det oro för utevistelse då vi ser elever i årskurs 5 och 6 vistas på stranden och på Max på kvällstid. Vi ser även att barnen umgås med elever som inte går på samma skola. Det är positivt att man skaffar nya vänner och bekanta. Det kan å andra sidan innebära att föräldrar inte känner till i vilka miljöer barnen och ungdomarna vistas i. Det är vanligt med övernattningar hos varandra. Det är viktigt att föräldrar håller kontakt med andra föräldrar och ett tips är att starta en föräldragrupp i chattform, exempelvis Messenger.

Sociala medier skall vara ett trevligt forum där man kan ha kontakt med vänner. Det är många barn och ungdomar som använder sociala medier som snapchat. Det förekommer tyvärr mycket kränkningar och särskilt i klassgrupper. Vi har förstått att kränkningar är utbrett och sker mellan elever som inte går på samma skola. Det är viktigt att vi vuxna visar nyfikenhet om hur barnen och ungdomarna har det på sociala medier.

Senast uppdaterad: